یك مقام آگاه به مهر خبر داد: هیچ وزیری با استعفای پوری حسینی موافقت نمی كند

مدیرسا: یك مقام آگاه با اشاره به اینكه هر وزیری كه سركار می آید آقای پوری حسینی استعفای خودرا تقدیم می كند اما وزرا با استعفای او موافقت نمی كنند، اظهار داشت: پوری حسینی در سر كار خود حاضر شده است.
یك مقام آگاه در سازمان خصوصی سازی در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: روز گذشته حدود ۳۰ نفر با هدایت یكی از نمایندگان فعلی و یكی از نمایندگان سابق مجلس جلوی درب سازمان خصوصی سازی تجمع كردند.وی اضافه كرد: این افراد شعار «استعفا استعفا» سر می دادند كه آقای پوری حسینی اعلام نمود من دو ماه و نیم پیش استعفا داده بودم اما وزیر اقتصاد با این استعفا موافقت نكردند.وی افزود: هر وزیری كه سركار می آید آقای پوری حسینی استعفای خودرا تقدیم می كند اما وزرا با استعفای او موافقت نمی كنند.به گفته این مقام آگاه پوری حسینی در سر كار خود حاضر است و سوژه استعفای وی مربوط به دو ماه و نیم قبل است.