گزارش مدیرسا به نقل از مهر؛ افزایش قیمت ۱۱ گروه كالایی در دی ماه، رشد ۷۶ و نیم درصدی نرخ گوشت

به گزارش مدیرسا بررسی نرخ گروه های كالایی در دی ماه نشان می دهد، تنها دخانیات نسبت به آذر ماه با كاهش قیمت مواجه شده و ۱۱ گروه كالایی دیگر رشد قیمت داشته اند.
به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، اقتصاد ایران در بدو ورود به سال ۹۷ با چالش های عمده ای مواجه گردید كه شاید بتوان تحركات نرخ ارز را مهمترین آنها دانست؛ چراكه طبق گفته كارشناسان، یكی از نتایج هیجانی شدن بازار ارز، افزایش قیمت اقلام مورد نیاز مردم و صعودی شدن نرخ تورم است.كارشناسان طی ماه های اخیر همواره بر این مساله تاكید می كنند كه باید با كنترل نرخ اقلام و پیشگیری از افزایش قیمت ها زیر چتر نظارتی دولت، جلوی فرصت طلبی افراد سودجو گرفته شود.در این میان گزارش مركز آمار از تورم منتهی به دی ماه نشان داده است نرخ كالاها و خدمات مورد نیاز مردم با افزایش محسوسی مواجه بوده است؛ به گونه ای كه در گروه خوراكی ها و آشامیدنی ها شاهد رشد ۳ درصدی نسبت به آذر ماه امسال و رشد ۵۶.۱ درصدی نسبت به دی ماه سال قبل هستیم.در این گروه، رشد نرخ كالاها نسبت به آذرماه به ترتیب برای خوراكی ها ۳.۱ درصد، نان و غلات یك درصد، گوشت قرمز و سفید و فرآورده های آنها ۹.۸ درصد، گوشت قرمز و گوشت ماكیان ۱۰.۸ درصد، ماهی ها و صدف داران ۳.۲ درصد، شیر، پنیر و تخم مرغ ۰.۸ درصد، روغن ها و چربی ها ۰.۶ درصد، میوه و خشكبار ۰.۹ درصد، سبزیجات ۰.۷ درصد، شكر، مربا، عسل، شكلات و شیرینی ۱.۳ درصد و چای، قهوه، كاكائو، نوشابه و آب میوه یك درصد بوده است.همچنین نرخ كالاهای این گروه نسبت به دی ماه سال قبل با رشد چشم گیری مواجه بوده است به گونه ای كه به ترتیب برای خوراكی ها ۵۵.۹ درصد، نان و غلات ۲۸.۷ درصد، گوشت قرمز و سفید و فرآورده های آنها ۷۶.۵ درصد، گوشت قرمز و گوشت ماكیان ۷۵.۶ درصد، ماهی ها و صدف داران ۸۲.۵ درصد، شیر، پنیر و تخم مرغ ۴۸.۸ درصد، روغن ها و چربی ها ۴۸.۲ درصد، میوه و خشكبار ۷۶.۶ درصد، سبزیجات ۵۱.۷ درصد، شكر، مربا، عسل، شكلات و شیرینی ۳۷.۷ درصد و چای، قهوه، كاكائو، نوشابه و آب میوه ۶۰.۷ درصد رشد را شاهد بودیم.
از سویی دیگر قیمت در بخش پوشاك و كفش هم با رشد ۲.۴ درصدی نسبت به آذر ماه سال جاری و رشد ۴۷.۳ درصدی نسبت به دی ماه سال قبل مواجه بوده است.همچنین بخش دخانیات هم باآنكه نسبت به آذر ماه ۳ درصد كاهش قیمت داشته است اما با رشد ۱۳۷.۹ درصدی نسبت به دی ماه سال قبل مواجه بوده است.گروه مسكن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها به صورت كلی رشد ۱.۱ درصدی نسبت به ماه قبل و رشد ۲۲.۸ درصدی نسبت به دی ماه سال قبل داشته است؛ در این گروه، بخش مسكن ۱.۱ درصد نسبت به آذر ماه و ۲۴.۲ درصد نسبت به دی ماه سال قبل با رشد قیمت مواجه شده است.قیمت مبلمان و لوازم خانگی هم نسبت به آذر ماه سال جاری و دی ماه سال قبل به ترتیب با رشد ۳.۱ درصدی و ۷۲.۱ درصدی رو به رو بوده است.بخش مربوط به بهداشت و درمان و حمل و نقل هم به ترتیب ۲.۲ و ۱.۹ درصد نسبت به آذرماه و ۲۳.۲ و ۳۹.۲ درصد نسبت به دی ماه سال قبل رشد داشته است.همچنین گروه تفریح و فرهنگ با رشد ۱.۷ درصد نسبت به آذر ماه و ۶۷ درصد نسبت به دی ماه سال قبل مواجه بوده است.