مدیرعامل ایران ایر خبر داد: نشست وبرخاست هواپیماهای هما دراروپا تحریم نیست، راه اندازیSPVهوایی

به گزارش مدیرسا مدیرعامل ایران ایر اظهار داشت: در كنار كانال مالی ویژه ایران و اتحادیه اروپا، ایران ایر هم با همین كشورها كانال مالی ویژه حمل و نقل هوایی راه اندازی كرده است.

به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، فرزانه شرفبافی در حاشیه نمایشگاه صنعت لجستیك، با اشاره به اینكه شركت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران قبل از اجرای طرح SPV (كانال مالی ایران و اتحادیه اروپا)، طرح SPA (كانال مالی ویژه حمل و نقل هوایی ایران و اتحادیه اروپا) را طراحی نموده بود، تصریح كرد: امیدوارم در كنار كانال SPV، كانال مالی مدنظر شركت هواپیمایی هما (SPA) هم بزودی راه اندازی شود.
وی افزود: نتیجه تولید كانال مالی ویژه حمل و نقل هوایی ایران و اتحادیه اروپا با سه كشور آلمان، فرانسه و انگلیس، افزایش پروازهای بین المللی هما، امكان ورود و خرید هواپیمای جدید و امكان خرید قطعات هواپیما خواهد بود.
مدیرعامل ایران ایر درباره مجوز خرید هفت فروند ATR باقی مانده اظهار داشت: برای خرید این ATRها، مجوز اوفَك (اداره كنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریكا)، لازم است؛ از همین رو شركت هواپیماسازی ATR مجدداً تقاضای خویش را به اوفك عرضه داده است و ما باید ببینیم كه آیا آمریكایی ها به تقاضای ATR پاسخ می دهند یا خیر.
شرفبافی درباره ممنوعیت نشست و برخاست هواپیماهای هما در فرودگاه های اروپا اضافه كرد: ما از ابتدا هم هیچ مشكلی در نشست و برخاست هواپیماهایمان در فرودگاه های اروپا نداشتیم و این اشتباه در رسانه ها بود كه ایران ایر را بعنوان شركت تحریم شده از جانب اروپا اعلام نموده بودند.
وی درباره فروش بلیت چارتری پروازهای هما تاكید كرد: هما به تازگی اپلیكیشن موبایلی شبكه فروش را راه اندازی كرده و از ابتدا هم بر روی فروش پروازهای چارتر كار نمی كرد.