وام مسكن چند؟

به گزارش مدیرسا قیمت هر ورق از اوراق تسهیلات مسكن در ایام انتهایی سال ۱۳۹۷ حدود ۵۴ هزار تومان ماند. در نتیجه مجردها باید برای گرفتن وام ۴۰ تا ۶۰ میلیون تومانی مسكن از ۴.۵ تا ۶.۵ میلیون تومان هزینه كنند. این هزینه برای زوج ها با عنایت به اینكه در كجای ایران زندگی می كنند از ۶.۵ تا ۱۱ میلیون تومان متفاوت می باشد كه به این مبلغ حدود دو میلیون هزینه وام جعاله هم اضافه می شود.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، در ایام پایانی سال ۱۳۹۷ قیمت اوراق تسهیلات مسكن نسبتاً ثابت بود. در آخرین روز كاری فرابورس ایران در این هفته قیمت هر برگ از اوراق تسهیلات مسكن شهریور ماه ۱۳۹۷ معادل ۵۴ هزار و ۲۰۰ تومان بود. در در عین حال امتیاز تسهیلات مسكن آبان سال جاری ۵۴ هزار و ۶۰۰ تومان داد و ستد شد.
همینطور قیمت تسه مرداد ماه سال جاری به ۵۳ هزار و ۳۰۰ تومان رسید و قیمت دیگر اوراق تسه در محدوده ۵۳ تا ۵۵ هزار تومان می چرخید. قیمت این اوراق به علت كاهش تقاضا برای خرید مسكن نسبت به اوایل سال كاهش را نشان داده است.
با عنایت به اینكه قیمت هر ورق از اوراق تسهیلات مسكن عمدتاً در محدوده ۵۴ هزار تومان می چرخد هزینه وام اقشار مختلف جامعه را در این گزارش با این نرخ محاسبه می نماییم.
زوج های تهرانی برای دریافت وام ۱۰۰ میلیون تومانی مسكن باید ۲۰۰ برگه تسهیلات مسكن خریداری كنند. آنها باید ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان صرف خرید این ۲۰۰ برگ كنند. به این مبلغ با احتساب ۲۰ میلیون تومان وام جعاله كه بابت آن باید ۴۰ برگ تسه خریداری شود، دو میلیون و ۱۶۰ هزار تومان اضافه می شود. در نتیجه در مجموع باید برای دریافت وام ۱۲۰ میلیون تومانی مسكن حدود ۱۲ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان صرف شود.
هم چنین زوج های غیر تهرانی كه در شهرهایی با جمعیت بیش تر از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت زندگی می كنند، می توانند تا سقف ۸۰ میلیون تومان وام بگیرند كه برای گرفتن این مبلغ باید ۱۶۰ ورق بهادار خریداری كنند كه با این حساب باید هشت میلیون و ۶۴۰ هزار تومان بابت خرید این اوراق بپردازند كه با احتساب دو میلیون و ۱۶۰ هزار تومان برای خرید اوراق وام جعاله در مجموع برای دریافت وام ۱۰۰ میلیون تومانی باید ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان پرداخت كنند.
علاوه بر این، زوج های ساكن در سایر شهرهای با جمعیت زیر ۲۰۰ هزار نفر می توانند برای گرفتن ۶۰ میلیون تومان وام مسكن ۱۲۰ برگ بهادار خریداری كنند كه باید شش میلیون و ۴۸۰ هزار تومان بابت خرید اوراق بپردازند.
هم چنین برای دریافت ۲۰ میلیون تومان دیگر بابت وام جعاله هم باید دو میلیون و ۱۶۰ هزار تومان پرداخت كنند كه در مجموع برای وام ۸۰ میلیون تومانی هشت میلیون و ۶۴۰ هزار تومان از جانب زوجین باید پرداخت گردد.
مجردهای تهرانی هم می توانند تا سقف ۶۰ میلیون تومان و غیر زوج هایی كه در مراكز استان های بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت دارند تا سقف ۵۰ میلیون تومان و در نهایت غیر زوج های ساكن در سایر مناطق تا سقف ۴۰ میلیون تومان وام دریافت نمایند كه به ترتیب هر كدام باید ۱۲۰، ۱۰۰ و ۸۰ برگ بهادار اوراق تسهیلات مسكن را از فرا بورس ایران خریداری كنند.
با این حساب مجردهای تهرانی باید برای خرید این اوراق، شش میلیون و ۴۸۰ هزار تومان، افراد ساكن در مراكز استان بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت مبلغ ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و افراد گروه سوم مبلغ چهار میلیون و ۳۲۰ هزار تومان پرداخت كنند. البته در صورت تمایل برای دریافت وام ۲۰ میلیون تومانی جعاله باید مبلغ دو میلیون و ۱۶۰ هزار تومان دیگر هم بپردازند.
اوراق تسهیلات مسكن قابلیت معامله در فرا بورس ایران را دارد و ارزش اسمی هر برگ پنج میلیون ریال است. مدت اعتبار اوراق تسه حداكثر تا دو دوره شش ماهه قابل تمدید است.
این اوراق با عنایت به این كه چقدر تا زمان اعتبارش باقی مانده، دارای قیمت متفاوتی است. در صورتیكه مدت اعتبار این اوراق به اتمام رسیده و دارنده اوراق از تسهیلات آن استفاده نكند، نماد معاملاتی آن متوقف خواهد شد و وجوه پرداختی دیگر به دارنده اوراق بازپرداخت نخواهد شد.