مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی خبر داد: افزایش تولید ۹ میلیون بشكه میعانات گازی در سال ۹۷

به گزارش مدیرسا مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی اظهار داشت: مجتمع گاز پارس جنوبی در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ بیشتر از ۹ میلیون بشكه افزایش تولید داشته است.
به گزارش مدیرسا به نقل از وزارت نفت، هادی هاشم زاده فرهنگ، مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی با اشاره به اینكه در سال ۹۷ شاهد رشد تولید تمام محصولات مجتمع بودیم، اظهار داشت: یكی از مهمترین محصولات تولیدی پالایشگاه های گاز پارس جنوبی میعانات گازی است. این محصول خوراك اصلی پالایشگاه ستاره خلیج فارس بوده كه تأثیر به سزایی در تولید و خودكفایی بنزین دارد.
با عنایت به اهمیت تولید این محصول با ارزش، مجتمع گاز پارس جنوبی در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ بیشتر از ۹ میلیون بشكه افزایش تولید داشته است. به قول فرهنگ این میزان تولید نسبت به سال ۹۵ حدود ۱۸ درصد و معادل ۴۳ میلیون بشكه رشد داشته است. به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، با انتقال میعانات گازی پارس جنوبی به پالایشگاه ستاره خلیج فارس، ایران از نظر تولید بنزین و گازوئیل خودكفا می شود. همینطور ارزش افزوده پالایشگاه های میعانات گازی بیشتر از پالایشگاه های نفتی است. در واقع هدف راه اندازی پالایشگاه ستاره خلیج فارس پالایش ۳۶۰ هزار بشكه میعانات گازی پارس جنوبی است. مزیت تولید محصولات با میعانات گازی هم افزایش كیفیت محصولات و ایجاد ارزش افزوده بیشتر برای میعانات گازی تولیدی در پالایشگاه های گازی پارس جنوبی تعریف شده است. از جانب دیگر افزایش تولید میعانات گازی و ارسال آن به پالایشگاه ها و پتروشیمی های داخل علاوه بر ایجاد ارزش افزوده و تأمین نیازهای داخلی می تواند بزودی با افزایش تولید منجر به صادرات محصولاتی همچون بنزین و گازوئیل هم شود.