نماینده شركت نفت به مهر خبر داد: میعانات گازی در بورس بی مشتری ماند

مدیرسا: نماینده شركت ملی نفت ایران در بورس انرژی اظهار داشت: عرضه میعانات گازی امروز در رینگ بین المللی بورس انرژی فروش نرفت.
امیرحسین تبیانیان، نماینده شركت ملی نفت ایران در بورس انرژی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینكه عرضه میعانات گازی امروز در رینگ بین المللی بورس انرژی فروش نرفت، اظهار داشت: با عنایت به گردنگیر قانونی كه برای عرضه منظم نفت و میعانات گازی در بورس انرژی وجود دارد، این روند را ادامه می دهیم. اگر در شرایط كنونی نفت یا میعانات گازی بوسیله بورس فروش رود، بالقطع به نفع كشور خواهد بود و اگر هم نفت یا میعانات گازی فروش نرود هم ضرری متوجه كشور نیست، چونكه این روش یك راهكار برای تنوع بخشی به روش های فروش نفت می باشد كه هزینه ای برای اجرای آن نشده است.وی با تاكید بر اینكه در وزارت نفت از صدر تا ذیل همگی موافق فروش نفت و میعانات گازی در بورس هستند، گفت: نكته مهم این است كه نفت و میعانات گازی ایران متقاضی دارد و تابحال باز بركاتی به دنبال داشته است و معتقدم كه ثمره خواهد داد و با قدرت به در امتداد اجرای قانون قدم بر می داریم.به گفته این مقام مسؤول سه شنبه هفته آینده یك میلیون بشكه نفت خام سبك ایران با قیمت پایه ۶۵.۴۳ دلار به فروش می رسد.به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، امروز مورخ ۲۷ اردیبهشت ۹۸ یك میلیون بشكه میعانات گازی پارس جنوبی در رینگ بین الملل بورس انرژی با قیمت پایه ۶۷ دلار و ۸۵ سنت برای هر بشكه عرضه شد؛ متقاضیان می توانستند در این مرحله، خرید خودرا در محموله های ۳۵ هزار بشكه ای خریداری كنند.شرایط عرضه در این دوره مانند عرضه نفت خام است و متقاضیان می توانند با پیش پرداخت ۶ درصد از قیمت محموله، آنرا خریداری كنند و باقی ارزش محموله را تا چهار ماه سپس انجام معامله و پیش از تحویل آن تسویه كنند. همین طور در این مرحله از عرضه، واریز پیش پرداخت به صورت ارزی فراهم گشته است و برای تسویه باقیمانده وجه المعامله، خریداران می توانند از سازوكارهای ارزی مورد تأیید شركت ملی نفت ایران استفاده كنند.خریداران می توانند تا چهار ماه سپس انجام معامله، محموله را تحویل بگیرند و تحویل محموله در دیگر مناطق منوط به تأیید شركت ملی نفت ایران باز امكان پذیر شده است.