سازمان بورس تاكید كرد: قوانین بازار پایه فرابورس شرعی است

مدیرسا: عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، با رد ادعای ربوی یا غرری بودن معاملات در بازار پایه فرابورس، اظهار داشت: قوانین جدید بازار پایه، بطور قطع شرعی است.

به گزارش مدیرسا به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، حسن امیری، عضو هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، با رد ادعای ربوی یا غرری بودن معاملات در بازار پایه فرابورس، اظهار داشت: در مزایده یا مناقصه، هیچ فردی از قیمت پیشنهادی دیگری آگاه نیست و در عین حال، خریدار و فروشنده می دانند چه تعداد سهم را به چه قیمتی معامله می كنند؛ در حقیقت تعداد و مبلغ خرید و همین طور تعداد و مبلغ فروش توسط خریدار و فروشنده، در سیستم ثبت می شود و در صورت امكان پذیر بودن معامله، مچینگ انجام می شود؛ از همین رو، «غرر» در معامله معنا ندارد.
تقارن اطلاعاتی
معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، اشاره كرد: اگر سرمایه گذاران نیاز به اطلاعات بیشتر و مشاهده قیمت ها دارند و گمان می كنند كه اطلاعات به انجام معاملاتشان كمك می نماید، موضوعی متفاوت از غرری بودن معاملات بوده و قابل بررسی است. اما هم اكنون، این بحث مطرح است كه بین افراد و كارگزاران، از لحاظ سطح دسترسی به اطلاعات تفاوت هایی وجود دارد كه این مساله قابلیت بررسی و بازبینی دارد.
به گفته امیری، آنچه مورد تاكید سازمان بورس بوده، مبحث تقارن اطلاعاتی است و باید حداكثر تلاش را در جهت دسترسی یكسان اطلاعات برای همه فراهم آوریم و اگر تصمیمی با این اصل در تناقض باشد، حتما مورد بازبینی قرار خواهد گرفت.
اهمیت تغییرات مقررات بازار پایه
وی افزود: تغییرات مقررات پایه طی چند سال قبل بارها عنوان شد و مورد بررسی قرار گرفت. تغییرات و بازبینی در دستورالعمل های بازار پایه از الزامات، نیازها و خواسته های سرمایه گذاران بوده و هم مقام های نظارتی بازار سرمایه بر آن تاكید داشته اند.
امیری با اشاره به تشكیل كارگروه هایی به این منظور، افزود: بعد از كسب نظرات فعالان بازار سرمایه، كانون نهادهای سرمایه گذاری و كانون كارگزاران، مقرر شد تا نحوه معاملات در بازار پایه فرابورس به صورتی كه مقرر شده از روزهای آتی تغییر كند.
وی با تاكید بر اینكه نظر فعالان و معامله گران بازار سرمایه، برای سازمان بورس و اوراق بهادار از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، اظهار داشت: هدف اصلی سازمان بورس، صیانت از حقوق سهام داران است. به همین دلیل تلاش می شود تا شفافیت در بازار حاكم بوده و حداقل مغایرت ها و محدودیت ها وجود داشته باشد.
معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار اشاره كرد: شرایط شركت های حاضر در بازار پایه فرابورس با سایر شركت هایی كه بر روی تابلو، معامله می شوند، متفاوت می باشد. این شركت ها در بازار پذیرش نشده اند یا به دلایلی از بازارهای اصلی بورس و فرابورس اخراج شده اند. بدین سبب افرادی كه در این بازار معاملاتی را انجام می دهند، باید به خاصیت های متفاوت این بازار توجه داشته باشند.
ریسك بالای معاملات بازار پایه
عضو هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینكه معاملات در بازار پایه فرابورس باید برمبنای تحلیل جامع صورت بگیرد، افزود: ریسك در بازار پایه فرابورس بالا بوده و از همین رو، تحلیل نقش مهم و اساسی در تصمیم گیری سرمایه گذاران دارد.
آماده بازبینی مقررات
وی با اشاره به طرح برخی انتقادات درباب مقررات جدید بازار پایه اظهار داشت: قبل از ابلاغ مقررات، نظرات كانون نهادهای سرمایه گذاری و كانون كارگزاران و همین طور فعالان بازار سرمایه در این زمینه جمع آوری شده است. با این وجود، سازمان بورس و اوراق بهادار همواره آماده بازبینی مقررات است و چنانچه افرادی دغدغه و نگرانی هایی در این زمینه دارند، باید از مسیر درست، نظرات خودرا منعكس كنند.
معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: هفته آینده در همین زمینه جلسه ای با كانون ها برگزار می شود، پس افرادی كه ابهام یا دغدغه ای دارند، می توانند از این طریق نظرات خودرا به سازمان بورس منعكس كنند و سازمان آمادگی لازم به منظور بررسی و بازبینی قوانین را دارد.
به اعتقاد امیری، چنانچه سرمایه گذاران و فعالان بازار با همه اصلاحات و مقررات بازار پایه آگاه شوند، ابهامی برای آنها باقی نمی ماند.
بررسی در كمیته فقهی
عضو هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اشاره كرد: در عین حال، با عنایت به اهمیت موضوع، چنانچه در زمینه غرر و ربوی بودن معاملات در بازار پایه، اظهارنظر یا استدلال متقن و مشخصی به سازمان بورس و اوراق بهادار منعكس شود، بطور حتم، در كمیته فقهی مورد بررسی قرار می گیرد.

منبع: