مالكان مجبور به كاهش قیمت مسكن می شوند

مدیرسا: رئیس اتحادیه مشاوران املاك اظهار داشت: كاهش ۶۰ درصدی معاملات این پیام واضح را به طرف عرضه می دهد كه باید قیمت های پیشنهادی را پایین بیاورد و معتقدم در ماه های آینده این اتفاق می افتد.
مصطفی قلی خسروی در گفت و گو با ایسنا اظهار نمود: شرایط فعلی بازار مسكن بسیار مشابه سال ۱۳۹۱ است كه قیمت خانه به دنبال جهش قیمت ارز، سه برابر شد. در آن فضا عده ای نیز روی توهمات قیمتی مانور دادند ولی نهایتاً با عنایت به افت معاملات، به ثبات قیمت رسیدیم. هم اكنون نیز این گونه است و معتقدم نرخ هایی كه بالا می رود توهمی بیش نیست؛ برای اینكه توان خرید مردم نمی رسد و معاملات حدود ۶۰ درصد نسبت به خرداد پارینه افت كرده است. شاید مالكان از قیمت اسمی خانه خود خوشحال باشند ولی اصل قضیه رقمی است كه معامله صورت می گیرد، نه آن چه از طرف مالك اعلام می شود.
خسروی اشاره كرد: معنای واقعی كاهش ۶۰ درصدی معاملات این است كه قدرت خرید مردم كاهش یافته و طبیعتاً طرف عرضه باید قیمت ها را پایین بیاورند. به اعتقاد من در ماه های آینده این اتفاق می افتد و مالكان مجبور می شوند قیمت های پیشنهادی را كاهش دهند.
آمار كل به تورم منطقه ای ملك دامن می زند
رئیس اتحادیه مشاوران املاك با انتقاد از اعلام افزایش مداوم قیمت مسكن اظهار داشت: زمانی كه مراكز آماری، درصد كلی از افزایش قیمت مسكن اعلام می كنند عده ای از این فضا سوءاستفاده می كنند و دیگر مشكل بتوان انتظار داشت قیمت ها پایین بیاید. شاخص قیمت شهر تهران در خردادماه توسط بانك مركزی ۱۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در هر متر مربع اعلام شده در صورتیكه در خیلی از مناطق جنوب تهران، میانگین روی اعداد پنج تا هفت میلیون تومان است. اما اعلام میانگین كل بر اساس قیمت مناطق شمال، شرق و غرب تهران كه اتفاقاً تعداد معاملات آن زیاد است می تواند به تورم مناطق جنوبی هم دامن بزند. من نمی گویم به مردم دروغ بگوییم اما اولاً باید امیدوارانه صحبت نماییم و ثانیا آمار بر اساس مناطق اعلام گردد.
وی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی برنامه های مناسبی همچون راه اندازی ۴۰۰ هزار واحد مسكونی تا سال ۱۴۰۰ و هم چنین پیشنهاد پرداخت وام به مستاجرها را در دستور كار قرار داده كه در صورت اجرا می تواند منجر به ایجاد تعادل در بازار مسكن شود. این موضوعات باید به اطلاع مردم برسد تا بتوانیم فضای بازار فعلی را مدیریت نماییم.
رئیس اتحادیه مشاوران املاك درباره قیمت های سرسام آور آپارتمان در منطقه یك تهران اظهار داشت: منطقه یك به صورتی لاكچری شمرده می شود و مخاطب خاص خودرا دارد. میانگین قیمت منطقه یك نمی تواند ملاكی برای كل بازار مسكن باشد.

منبع: