نوبخت: مركز آمار ایران تنها مرجع تولید و اعلام رسمی آمار كشور است

به گزارش مدیرسا رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح كرد: بر مبنای آنچه در مقررات كشور به درستی تصریح شده، مركز آمار ایران تنها مرجع تولید و انتشار رسمی آمارهای كشور است.

به گزارش مدیرسا به نقل از سازمان برنامه و بودجه، محمدباقر نوبخت در آیین تكریم و معارفه رئیس مركز آمار ایران تصریح كرد: بدون شك فعالیت و زحمتی كه روسای پیشین مركز آمار ایران و مجموعه كاركنان این مركز تابحال داشته اند، اطمینان خاطر را به ما می دهد كه هم به لحاظ ساختاری و هم از منظر جنس كار، مراتب قدردانی خویش را از این مركز ابراز نماییم.
وی با تاكید بر اینكه مبحث دقت، صحت و سرعت در فعالیت های مركز آمار ایران از آنجائیكه انحصار تولید آمار فقط به این مركز محدود نمی گردد، موضوعیت قابل توجهی می یابد، اضافه كرد: اما آنچه در مقررات كشور به درستی تصریح شده اینكه، مركز مذكور تنها مرجع تولید و انتشار رسمی آمارهای كشور است.
معاون رئیس جمهور افزود: تنها یك صدا و پژواك در زمینه آمار باید باشد و آن صدای مركز آمار ایران است كه با عملكرد مطلوب توانسته است هم نیازهای آماری بخش دولتی و هم غیر دولتی را تأمین كند.
وی اظهار داشت: مركز آمار ایران، سازمان برنامه و بودجه كشور را روسفید كرده و من رضایت كامل و قلبی خویش را كه مبتنی بر واقعیات عملكرد این مركز است، ابراز می كنم.
نوبخت با اشاره به مورد خاصی كه رئیس جمهور در مورد یارانه های انرژی درخواست كرده بود، اظهار داشت: در این مورد خاص، آقای رئیس جمهور از مركز آمار ایران آماری را خواستند و اگر این آمار دقیق نبود، انواع نارضایتی ها در جامعه پدید می آمد، اما خوشبختانه چنین نشد و همواره بین سازمان برنامه و بودجه كشور و مركز آمار ایران تعامل شایسته ای حاكم است.
وی در خاتمه سخنان خود تصریح كرد: در عین حال كه از عملكرد درخشان دكتر امیدعلی پارسا رئیس قبلی این مركز قدردانی می كنم، بسیار مسرور هستم كه برای اولین بار، شرایطی فراهم گردید كه از درون مركز مذكور، مدیر توانمند و شایسته ای را بعنوان رئیس انتخاب كنم و خوشحال هستم كه توانستم دكتر جواد حسین زاده را به سمت رئیس مركز آمار ایران منصوب كنم.
بر اساس این گزارش اخیراً، جواد حسین زاده بعنوان رئیس جدید مركز آمار ایران جایگزین امیدعلی پارسا شد. همینطور امید علی پارسا ریاست سازمان امور مالیاتی كشور را بر عهده گرفت.