مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی خبر داد تدوین طرح جامع توسعه راهبردی جزایر خلیج فارس

به گزارش مدیرسا معاون وزیر راه و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی از ˮتدوین طرح جامع توسعه راهبردی جزایر خلیج فارسˮ توسط كارگروه تخصصی سواحل، جزایر و بنادر كار ویژه مرز شورای امنیت كشور طی دو ماه آینده اطلاع داد.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، محمد راستاد در سی و چهارمین نشست كارگروه تخصصی سواحل، بنادر و جزایر كار ویژه مرز شورای امنیت كشور كه به میزبانی بندر ابوموسی برگزار شد، با تاكید بر بهبود و توسعه زیرساخت های حمل و نقل دریایی و هوایی برای دسترسی به جنوبی ترین جزیره كشور، اظهار داشت: بر مبنای مذاكرات صورت گرفته در این كارگروه، مكانیزم های حمایتی برای بهبود و توسعه ظرفیت های تردد دریایی و هوایی به این جزیره توسط استانداری هرمزگان پیشنهاد شود تا در كارگروه تخصصی مورد پیگیری قرار گیرد.
وی با اشاره به انجام طرح مدیریت یكپارچه توسعه جزیره ابوموسی توسط سازمان بنادر و دریانوردی در چارچوب طرح تدقیق ICZM، اضافه كرد: نتیجه مطالعات این طرح مطالعاتی در سی و چهارمین نشست كارگروه تخصصی سواحل، بنادر و جزایر به میزبانی عرضه شد و مقرر شد برنامه های اقدام و رویكردهای عملیاتی مشخصی برای پیگیری مطالعات طرح جامع، تكمیل و تصویب شود.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با بیان این كه سند توسعه جزیره ابوموسی، مصوبه هیئت دولت می باشد، تاكید كرد: بر طبق این مصوبه، بنا شد پیشنهادهای مربوطه در این زمینه از راه كارگروه تخصصی به كار ویژه مرز شورای امنیت منعكس شود تا به مراجع مربوطه و دستگاه های مدنظر منعكس شود و ترتیبات اجرا مورد پیگیری قرار گیرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره پیشبینی زیرساخت های موردنیاز جزیره ابوموسی، اظهار داشت: ازجمله زیرساخت های موردنیاز، مباحث مربوط به صنعت توریسم دریایی است كه قرار شد سازمان بنادر و دریانوردی مكانیزم های حمایتی با اولویت ویژه برای طرح توسعه گردشگری جزیره ابوموسی را معرفی نماید.
وی بر ضرورت عزم ملی و همگرایی تمامی ارگان ها و دستگاه ها برای رونق بخشی به صنعت توریسم دریایی در جنوبی ترین جزیره ایران تاكید كرد.
در این جلسه همینطور مصوب شد “ساختمان مرجع دریایی” شهرستان ابوموسی در بندرگاه این جزیره راه اندازی شود.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، سی و چهارمین نشست كارگروه تخصصی سواحل، بنادر و جزایر شورای امنیت كشور با حضور همه اعضا و با ریاست محمد راستاد؛ مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در جزیره ابوموسی برگزار شد؛ در این جلسه كه معاون عمرانی استاندار هرمزگان و فرماندار جزیره ابوموسی هم حضور داشت، گزارشی از آخرین وضعیت طرح جامع جزایر جنوبی ایران عرضه شد.