شریعتمداری: باید یك دولت جوان و استارتاپی داشته باشیم

به گزارش مدیرسا وزیر كار، تعاون و رفاه اجتماعی اعتقاد دارد، برای آن كه اقتصاد ایران بتواند خویش را میان قدرت های برتر اقتصادی قرار داده و از ظرفیت جوانان استفاده نماید، باید به سمت رسیدن به یك دولت جوان و استارتاپی حركت نماید.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، محمد شریعتمداری امروز (شنبه) در همایش كار و كارآفرینی برای جوانان اظهار نمود: امروز دنیا به سمت ابتكار و خلاقیت حركت كرده است. برای رشد و توسعه اقتصادی باید به سمت استفاده از تمامی ظرفیت ها و ایجاد یك ارتباط كامل میان فضای دانشگاهی و محیط های شغلی حركت كرد.
به قول وی، دولت دوازدهم كوشیده با استفاده از این همین رویكرد شورایعالی همكاری، فنی و حرفه ای كشور را راه اندازی كند تا در چارچوب آن یك ارتباط مثبت میان این محیط ها و فضاهای شغلی فراهم گردد.
وزیر كار، تعاون و رفاه اجتماعی با بیان این كه نرخ بیكاری فارغ التحصیلان ایران كاهش یافته اما بر تعدادشان افزوده شده است، تصریح كرد: امروز حدود یك میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از فارغ التحصیلان، بیكار هستند كه این مسأله نشان داده است ما نتوانسته ایم خیلی از آنها را بر مبنای نیاز اقتصادی كشور جذب و تربیت نماییم. برای حل شدن این مورد باید روابط حاكم بر بازار كار تغییر كند و با استفاده از ظرفیت ها شرایط برای به كارگیری این نیروها فراهم گردد.
شریعتمداری با اشاره به ظرفیت واحدهای فنی و حرفه ای برای همكاری با كارآفرینان اظهار نمود: ما نیمی از این واحدها را برای عرضه خدمات ارزان قیمت به كارآفرینان بسیج كرده ایم كه نتیجه آن تربیت نیروهایی مناسب با فضای روز اقتصادی و پیگیری اولویت ها در این حوزه می باشد. دولت تمام تلاش خویش را در این عرصه به كار می بندد تا از ظرفیت جوانان برای كارآفرینی و ورود به بازار كار استفاده گردد.