تا پایان ماه ژوئن چین ۱۴۰ میلیارد دلار برای پروژه یك كمربند یك جاده خرج كرد

به گزارش مدیرسا بانك مركزی چین اعلام نمود تا آخر ژوئن امسال بیشتر از ۱۴۰ میلیارد دلار به طرح یك كمربند یك جاده مختص كرده است و بیشتر از ۶۰۰ پروژه مهم آنرا تأمین مالی كرده است.
به گزارش مدیرسا به نقل از مهر به نقل از راشاتودی، بانك چین اعلام نمود تا آخر ژوئن امسال بیشتر از ۱۴۰ میلیارد دلار به طرح «یك كمربند یك جاده» مختص كرده است و بیشتر از ۶۰۰ پروژه مهم آنرا تأمین مالی كرده است. طبق بیانیه بانك در چند سال گذشته، به صورت مداوم در اقتصادهای مسیر اقتصادی جاده ابریشم و جاده ابریشم دریایی قرن بیست و یكم، سرمایه گذاری شده است. طی این طرح نهادهایی در ۲۴ كشور و منطقه مشاركت كننده، تأسیس شده اند. از ۲۰۱۵ تا كنون، بانك چین، كه چهارمین بانك بزرگ چین از لحاظ دارایی است، ۵ بار اوراق مشاركت این پروژه را به ۷ ارز مختلف منتشر نموده و به فروش رسانده است كه ارزش كل آن ۱۴.۶ میلیارد دلار است.