از سوی نماینده مجلس مطرح شد تشكیك در بیانیه راه آهن، گزارشی از باز بودن پیچ ها دریافت نشد

به گزارش مدیرسا نماینده مردم زاهدان اظهار داشت: در روز وقوع سانحه ریلی قطار زاهدان-تهران، گزارشی از باز بودن پیچ ها دریافت نشده است.

به گزارش مدیرسا به نقل از خانه ملت، علیم یارمحمدی در ارتباط با تاثیر پدیده پیچ دزدی و سرقت ادوات ریلی در واژگونی قطار مسافربری زاهدان – تهران، اظهار داشت: احتمال سرقت ادوات ریلی و علایم راهنمایی و رانندگی در طول جاده ها وجود دارد اما اینكه سهم باز شدن پیچ های ریل قطار با اقدام سارقان و جدا شدن خطوط ریلی در حادثه خروج قطار از ریل در زاهدان، چقدر بوده است را باید كمیسیون فنی وزارت راه تشخیص بدهد.
نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی، اضافه كرد: بعد از حادثه مذكور تیم تخصصی وزارت راه و شهرسازی در محل حادثه حاضر شدند و اطلاعات لازم را از محل خروج قطار از ریل جمع آوری كردند، همینطور سرعت قطار هم ثبت و ضبط شده كه باید با اطلاعات موجود در تهران تطبیق داده شود. ازطرفی سوالات و گزارشی توسط مسؤلان استان، كارگروه فنی و بنده بعنوان عضو كمیسیون عمران مجلس مطرح شده كه بعد از تكمیل به همراه گزارش كمیسیون فنی وزارت راه و شهرسازی برای تصمیم گیری تقدیم هیئت رئیسه كمیسیون عمران مجلس می شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم، اظهار نمود: مبحث پیچ دزدی و سرقت ادوات ریلی با ریل بان و مسؤلان راه آهن درمیان گذاشته شد، آنها گفتند احتمال باز شدن پیچ های ریلی وجود دارد و این تنها مربوط به پدیده سرقت پیچ و ادوات ریلی نبوده و امكان دارد در اثر حركت قطار هم پیچ ها باز شوند كه گروه ریلبان آنرا محكم می كند. اما اینكه در این راه پیچی باز بوده و قصوری وجود داشته نیازمند بررسی است و طبق گفته لوكومتیوران بامداد همان روز ریل بان از مسیر بازدید كرده و موردی در خصوص باز شدن پیچ ها نداده است.
عضو كمیسیون عمران مجلس در پایان، خاطرنشان كرد: اینكه چند درصد از حادثه اخیر قطار مسافربری زاهدان- تهران مربوط به پیچ ها باشد نیازمند عرضه گزارش نهایی گروه های اعزامی است، ازطرفی سرعت زیاد، فرسودگی لكوموتیو و واگن ها هم می تواند علت وقوع حادثه باشد كه بعد از بررسی و مشخص شدن علت وقوع حادثه بزودی اعلام خواهد شد.