یك كارشناس حوزه كار: كارخانه ها به مدیران بدون برنامه واگذار نشوند

به گزارش مدیرسا یك كارشناس حوزه كار می گوید: در واگذاری كارخانه ها باید شاخصه هایی همچون اهلیت و برنامه خریدار، پایداری بنگاه و امنیت شغلی كارگران مدنظر قرار گیرد.

علی اكبر لبافی در گفت و گو با ایسنا، اظهار نمود: در شرایط اقتصادی حاضر هرگونه واگذاری بنگاه و خصوصی سازی باید با احتیاط و رعایت تمام اصول و تشریفات قانونی صورت گیرد تا تولید گرفتار لطمه نشود و نیروهای شاغل در كارخانه ها به جمع بیكاران نپیوندند.

وی با تاكید بر تقویت و پشتیبانی از كارخانه های تولیدی اضافه كرد: در این كارخانه ها كارگران بسیاری مشغول كارند كه معاش آنها به دوام و ماندگاری كارخانه و پرداخت حقوق و مطالبات قانونی آنها بستگی دارد بدین جهت هر چیزی كه این ماندگاری را به مخاطره بیاندازد در معیشت و دستمزد كارگران اثرگذار خواهد بود.

بهترین راه پشتیبانی از بنگاه های اقتصادی

این كارشناس حوزه كار بخشی اعظمی از مشكلات بنگاههای اقتصادی را ناشی از نبود نقدینگی، عدم تامین مواد اولیه دانست و اظهار داشت: بهترین راه كمك به بنگاه های تولیدی این است كه تخفیف های بیمه ای و معافیت های مالیاتی برای آنها در نظر بگیریم و هزینه های تولید را كاهش دهیم تا فشار بر بنگاه به حداقل ممكن برسد و پایداری و ماندگاری بنگاه سبب حفظ اشتغال موجود و امنیت شغلی نیروهای كار شاغل در آن شود.

اهلیت و صلاحیت خریدار و داشتن برنامه

لبافی از اهلیت و صلاحیت بعنوان دو اصل مهم در واگذاری بنگاهها نام برد و اظهار داشت: مالكان و سهامداران و خریداران بنگاهها نباید تنها به سودآوری فكر كنند و ارتقا و بهره وری بنگاه و ضمانت اجرای برنامه هایی كه ارائه می كنند جزو اصولی است كه باید مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، برمبنای تبصره ۳ ماده ۲۰ قانون اجرایی سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی، فروش اقساطی حداكثر پنج درصد از سهام بنگاههای مشمول واگذاری به مدیران و كاركنان همان بنگاه و حداكثر پنج درصد به سایر مدیران با تجربه و متخصص و كارآمد مجاز است. كارشناسان معتقدند شریك كردن كارگران در سهام كارخانه ها سبب صرفه جویی در تولید، بالا رفتن بهره وری بنگاه، ایجاد تولید مرغوب و انگیزه بیشتر كار در كارگران می شود.

منبع: