راه شناسایی كارگران زیر پله جریمه و بازرسی نیست!

به گزارش مدیرسا یك كارشناس حوزه كار با بیان این كه برای شناسایی كارگران فاقد بیمه نیازی به بازرسی و جریمه نیست، اظهار داشت: باید مزیت ها و مشوق هایی پیشبینی نماییم تا كارفرمایان واحدهای زیرپله ای برای بیمه كارگران خود اقدام نمایند.

علی اكبر لبافی در گفتگو با ایسنا، درباره شناسایی كارگران فاقد بیمه در كشور اظهار نمود: معتقدم با تحكمات قانونی نمی توانیم به این قضیه ورود نماییم. این كه دستگاه های ناظر را مرتب مسئول بازرسی نماییم و سر از دادگاه و پاسگاه در آوریم یا جریمه در نظر بگیریم به شناسایی كارگران فاقد بیمه منجر نمی گردد.

وی افزود: ما باید كاری نماییم كه كارگران فاقد بیمه و كارفرمایان واحدهای خرد و زیرپله خودشان برای بیمه رجوع كنند و به این منظور مزیت هایی به وجود آوریم و مشوق هایی در نظر بگیریم كه این گرایش ایجاد شود.

به گفته این كارشناس حوزه كار، كارفرمایانی كه نیروی كار خویش را بیمه می كنند و حق بیمه را بموقع می پردازند باید تشویق شوند و درصد كمی حق بیمه برایشان درنظر گرفته شود.

لبافی اضافه كرد: هم اكنون حداقل دستمزد حدود دو میلیون تومان است و ۳۰ درصد دستمزد كه حق بیمه است معادل ۷۰۰ هزار تومان می شود كه این رقم برای كارفرما رقم سنگینی است، بنابراین باید روی مشوق ها بیشتر كار نماییم.

وی درباره استفاده از ظرفیت تشكل های كارگری برای شناسایی كارگران بدون بیمه هم اظهار داشت: این كار ثمری ندارد، چون نهایت كاری كه تشكل های كارگری می توانند انجام بدهند این است كه كارگاه را به وزارت كار معرفی كنند و وزارت كار بازرسان خویش را بفرستد و كارفرما را جریمه و مجبور به پرداخت حق بیمه به تامین اجتماعی كند.

این كارشناس حوزه كار تصریح كرد: كارفرما در این شرایط ناچار است ۷۰۰ هزار تومان با جریمه اش بپردازد و كل كسب و كار زیرپله ای هم از بین برود كه طبعا به نفع جامعه نیست، بنابراین معتقدم با جریمه و بازرسی نمی توان كارگران بدون بیمه را شناسایی كرد.

لبافی در انتها اظهار داشت: باید با كارفرمایان بزرگی كه با وجود داشتن درآمد از بیمه كارگران خودداری و به شكلی سواستفاده می كنند برخورد شود ولی كارگاه های زیرپله ای كه بنیه و توان زیادی ندارند و در شرایط اقتصادی حاضر به سختی تولید می كنند باید مورد حمایت قرار گیرند و از ریزش نیروی كار آنها جلوگیری شود.

به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، بر مبنای آمارهای غیر رسمی بیشتر از سه و نیم میلیون كارگر فاقد بیمه در كشور در حال فعالیت در كارگاهای زیرزمینی هستند كه از حداقل های قانون كار محرومند. به باعث ماده ۱۴۸ قانون كار، كارفرمایان كارگاههای مشمول قانون كار موظفند بر مبنای قانون تامین اجتماعی نسبت به بیمه كارگران واحدهای خود اقدام نمایند.