وزارت تجارت چین اعلام كرد: با آمریكا برای لغو تعرفه های وضع شده در چند فاز توافق كردیم

به گزارش مدیرسا پكن با واشنگتن توافق كرده تا در چند فاز، تعرفه های موجود بر واردات كالاهای یكدیگر را حذف نمایند.
به گزارش مدیرسا به نقل از مهر به نقل از سی ان بی سی، وزارت تجارت چین اعلام نمود: پكن با واشنگتن توافق كرده در چند فاز، تعرفه های موجود بر واردات كالاهای یكدیگر را حذف نمایند. گائو فنگ، سخنگوی وزارت تجارت چین اعلام نمود: ظرف ۲ هفته اخیر، دو تیم مذاكره كننده مذاكراتی جدی و سازنده داشته و توافق كردند تعرفه های وضع شده بر كالاهای یكدیگر را در چند فاز حذف نمایند. وی اظهار داشت: هر دو طرف باید تعرفه های موجود را با نسبتی یكسان از واردات یكدیگر بردارند تا به توافق فاز یك برسند؛ این گام مهمی برای رسیدن به توافق اولیه خواهد بود. سخنگوی وزارت خارجه چین افزود: بر مبنای مفاد توافق فاز یك، دو طرف توافق خواهند كرد كه چه میزان از تعرفه های موجود را حذف نمایند.