معاون وزیر نفت خبر داد توسعه بزرگترین مخزن ذخیره سازی گاز خاورمیانه كلید خورد

به گزارش مدیرسا معاون وزیر نفت از انتخاب مجری طرح توسعه مخزن ذخیره سازی گاز شوریجه اطلاع داد و اظهار داشت: حفاری اولین چاه ارزیابی در مخزن قزل تپه گلستان شروع شد.
به گزارش مدیرسا به نقل از وزارت نفت، حسن منتظر تربتی، در تشریح وضع ساخت و توسعه پروژه های جدید ذخیره سازی گاز طبیعی ایران، اظهار داشت: همزمان با توسعه پارس جنوبی و افزایش ظرفیت تولید گاز طبیعی كشور، ساخت و بهره برداری از طرح های جدید ذخیره سازی گاز طبیعی در اولویت قرار گرفته است. وی با بیان این كه بهره برداری از طرح های جدید ذخیره سازی گاز طبیعی، پایداری و تاب آوری شبكه انتقال گاز ایران را بخصوص در فصول اوج مصرف گاز بالا می برد، خاطرنشان كرد: الان هفت طرح جدید ساخت و توسعه ذخیره سازی گاز طبیعی در استان های مختلف كشور در دستور كار شركت ملی گاز ایران قرار گرفته است. مدیرعامل شركت ملی گاز ایران با بیان اینكه الان حفاری یك حلقه چاه ارزیابی با استقرار دكل حفاری در حوزه «قزل تپه» گلستان شروع شده است، اظهار نمود: افزون بر این، تابحال پیمانكار فاز دوم طرح توسعه میدان شوریجه به روش BOT انتخاب شده و فاز دوم طرح توسعه مخزن ذخیره سازی گاز سراجه قم هم به همین روش در مرحله اعلام انجام مناقصه برای انتخاب پیمانكار است. منتظر تربتی با تاكید بر اینكه بزودی مطالعات امكان سنجی ذخیره سازی گاز طبیعی در مخازن «باباقیر و بانكول» با حفر یك حلقه چاه ارزیابی آغاز خواهد شد، عنوان كرد: پروژه پیش امكان سنجی ذخیره سازی گاز در مخزن «مختار» هم در حال اجراست. تربتی خاطرنشان كرد: پروژه امكان سنجی ذخیره سازی گاز طبیعی در نصرآباد كاشان هم مراحل پایانی می گذارد و نتایج آن بزودی اعلام خواهد شد.