بررسی عملكرد سازمان های متولی در اجرای قانون هوای پاك مشكل ایجاد فضای سبز در بزرگراه ها و حریم شهرها چیست؟

به گزارش مدیرسا معاون برنامه ریزی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اعلام نمود كه ایجاد و توسعه فضای سبز برای آزادراه های دولتی، بزرگراه های موجود و حریم شهرها در حیطه اختیارات این سازمان بوده كه تا حد امكان و در صورت وجود منابع آبی، این كار انجام شده است.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، این روزها آلودگی هوا در شرایط اضطرار قرار دارد و همین مبحث سبب ایجاد مشكلات مختلفی برای شهروندان شده است. این در شرایطی است كه در جهت حفظ محیط زیست و كاهش آلاینده های هوا، قانون هوای پاك در ۱۸ مرداد ماه سال ۱۳۹۶ تصویب گردید و نهایتا ۲۳ مرداد ماه همان سال، رئیس جمهوری این قانون را برای اجرا به سازمان حفاظت محیط زیست ابلاغ نمود.
در ماده ۲۷ قانون هوای پاك آمده است: وزارتخانه های جهادكشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری) و راه و شهرسازی، از محل اعتبارات مندرج در ردیف های بودجه ای و شهرداری ها و دهیاری ها از محل منابع مالی در اختیار شامل عوارض و وجوه عمومی مكلفند طی برنامه ای پنجساله كه به تأیید سازمان می رسد، حریم سبز بزرگراه ها و كمربند سبز شهرها و روستاهای تحت تاثیر رخدادهای گرد و غبار را با روش آبیاری مدرن و اولویت استفاده از پساب های شهری و روستایی، ایجاد كنند.
در همین رابطه ایسنا به سراغ معاون برنامه ریزی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای رفت و نظر وی را در مورد كارهای انجام شده از جانب راه و شهرسازی در جهت قانون هوای پاك جویا شد.
خداداد مقبلی در پاسخ به اینكه برای ایجاد این فضای سبز چه كاری تا كنون انجام شده است؟ به ایسنا اظهار داشت: ایجاد فضای سبز در راه های اصلی، بزرگراه های موجود و در ورودی شهرها انجام شده و با مشاركت سرمایه گذاران بخش خصوصی این كار در مسیرهای در حال راه اندازی هم پیشبینی شده است.
وی همینطور در ارتباط با اینكه ایجاد این فضای سبز در چه حد و اندازه ای انجام شده است؟ اضافه كرد: با همكاری و مشاركت بخش های خصوصی و دولتی بخش های مورد نظر در ورودی شهرها و در مكان هایی كه آب وجود داشته است – بخصوص در مجتمع های خدمات رفاهی، جاده ها و راه های مختلف – درختكاری و فضای سبز مناسب بوجود آمده و تنها محدودیت موجود برای ایجاد و توسعه فضای سبز در این اماكن كمبود منابع آبی بوده است.
معاون برنامه ریزی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با اشاره به اینكه اندازه گیری دقیق میزان فضای سبز بوجود آمده و مورد نیاز، به بررسی كامل و ارزیابی بیشتری نیاز دارد كه در حال پیگیری است، افزود: در آزادراه های دولتی هم این وظیفه قانونی را تا حد امكان انجام داده ایم. بعنوان مثال در آزدراه تهران-قم، آزادراه اصفهان در راه كاشان و امثال آن درختكاری و ایجاد فضای سبز انجام شده است و در بخش های خالی هم ما و دیگر دستگاه های متولی باید با نیاز سنجی با دستگاه های متولی مذاكره نماییم.