گزارش میدانی مهر؛ قیمت دلار اندكی كاهش پیدا كرد

به گزارش مدیرسا قیمت هر اسكناس دلار آمریكا در جریان معاملات امروز یكشنبه ۱۰ آذر ۹۸ در صرافی های بانكی، برای خرید ۱۲۳۰۰ تومان و برای فروش ۱۲۴۰۰ تومان است.
به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، قیمت هر اسكناس دلار آمریكا در جریان معاملات امروز یكشنبه ۱۰ آذر ۹۸ در صرافی های بانكی، برای خرید ۱۲۳۰۰ تومان و برای فروش ۱۲۴۰۰ تومان است. همینطور قیمت هر اسكناس یورو هم برای خرید در صرافی های بانكی ۱۳۵۰۰ و برای فروش ۱۳۶۰۰ تومان است. قیمت هر اسكناس دلار آمریكا امروز نسبت به روز گذشته، ۱۵۰ تومان كاهش داشته است.