قیمت بنزین چه تاثیری بر سفرها گذاشت؟

به گزارش مدیرسا مدیر مركز مدیریت راه های سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اعلام نمود: برمبنای ارزیابی های صورت گرفته، تردد انواع خودرو ها در شریان های اصلی و جاده های كشور طی ۱۰ روز بعد از سهمیه بندی و اصلاح قیمت بنزین، ۱۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل و ۳۰ درصد نسبت به مدت مشابه پیش از اجرای این تصمیم، كاهش داشته است.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، هفته پایانی آبان ماه امسال طرح سهمیه بندی و اصلاح قیمت بنزین اجرایی شد كه برمبنای آن ضمن در نظر گرفتن سهمیه ای مشخص برای انواع خودرو های شخصی، عمومی و خدماتی، قیمت بنزین سهمیه ای به ازای هر لیتر ۱۵۰۰ تومان و قیمت بنزین آزاد لیتری ۳۰۰۰ تومان در نظر گرفته شد كه بنظر می رسد این تصمیم تاثیر قابل توجهی بر تردد انواع خودرو ها و سفرهای جاده ای و بین شهری گذاشته است.
علی اكبر عاشوری – مدیر مركز مدیریت راه های سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای- در این زمینه به ایسنا اظهار داشت: برمبنای آخرین ارزیابی های صورت گرفته كه میزان عبور و مرور را در ۱۰ روز بعد از سهمیه بندی بنزین بررسی كردیم، تردد انواع خودرو ها در شریان های اصلی و جاده های كشور در این بازه زمانی نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۱۶ درصد كاهش یافته است.
وی ادامه داد: در این ارزیابی نتیجه دیگری هم حاصل شد و آن این بود كه میزان تردد خودرو های مختلف در این جاده ها نسبت به مدت مشابه پیش از اجرای سهمیه بندی بنزین حدود ۳۰ درصد كاهش یافته كه البته ممكنست در هر دو مورد عوامل دیگری همچون تعطیلی ها، شرایط آب و هوایی و… نیز بر سفرهای بین شهری اثرگذار باشد.
مدیر مركز مدیریت راه های سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با اشاره به اینكه همه جاده های كشور و شریان های اصلی به صورت مستمر رصد شده و در این مركز وضعیت تردد خودرو ها مورد ارزیابی قرار می گیرد، اظهار داشت: اساسا سهمیه بندی و اصلاح قیمت بنزین در كاهش سفرهای جاده ای و بین شهری اثرگذار بوده است اما رسیدن به آمار و ارقام دقیق تر نیاز به گذشت زمان بیشتری از اجرای این طرح دارد.

منبع: