بانك اطلاعات تعاونی ها تشكیل می شود

مدیرسا: مدیركل توسعه تعاون وزارت تعاون ضمن تشریح مزیت های سامانه جامع بخش تعاون ابراز امیدواری كرد با بهره گیری از این سامانه، بستر سرمایه گذاری های مردمی در بخش تعاون و فراهم شدن بانك اطلاعات تعاونی ها به وجود آید.

سید معین هاشمی در گفت و گو با ایسنا، به تشریح مزیتهای سامانه جامع هوشمند بخش تعاون پرداخت و اظهار داشت: سامانه جامع و هوشمند بخش تعاون یك نمونه از استفاده از دانش روز در راه اعتلای سرمایه اجتماعی بخش تعاون است و به شكلی طراحی شده كه بوسیله بسترIT، مدیران، بازرسان و اعضای تمام تعاونی ها بتوانند به صورت رایگان از آخرین تصمیمات و وضعیت سركت تعاونی خود اطلاع پیدا كنند و در بحث عملكرد و رتبه بندی آنها مشاركت داشته باشند.

وی اطلاع از آخرین وضعیت سهام افراد و اخطارهای قانونی تعاونی را از دیگر امتیازات این سامانه برشمرد و بر لزوم بهره مندی آموزش های مورد نیاز مجازی اصرار كرد.

ایجاد بانك اطلاعات تعاونی ها با سامانه هوشمند بخش تعاون

هاشمی افزود: سامانه جامع هوشمند تعاون فرصتی را فراهم می آورد كه بانك اطلاعاتی بخش تعاونی به وجود آید و تصمیم سازی و سیاست گذاری در كشور با دقت بیشتری صورت گیرد. این سامانه كه بر اساس ارائه خدمات الكترونیك به ذی نفعان بخش طراحی شده با ستاندن استعلامات در چارچوب سرویس های الكترونیك امكان ارائه خدمات به تعاونی ها بدون نیاز به مراجعه به دستگاه های دولتی را فراهم می آورد.

وی درباره امكانات پیش بینی شده در این سامانه اظهار داشت: در این سامانه پروسه رسیدگی به شكایات بطور خدمات الكترونیكی پیش بینی شده و اطلاع از ابلاغ اخطاریه ها به شكل هوشمند، ایجاد بانك اطلاعات اعضای تعاونی ها و اتحادیه ها و برگزاری مجمع عمومی همچون امكانات آن به حساب می آید.

فراهم شدن زمینه سرمایه گذاری های مردمی در بخش تعاونی

مدیركل توسعه تعاون وزارت تعاون ابراز امیدواری كرد: با بهره گیری از این سامانه گام اساسی در جهت شفاف سازی و افزایش سرمایه اجتماعی بخش تعاون برداشته شود و با جذب و جذب اعتماد عمومی، بستر سرمایه گذاری های مردمی در بخش تعاون به وجود آید.

هاشمی در ادامه با اشاره به اینكه برای رشد اقتصادی و اجتماعی در جامعه نیازمند توسعه اقتصاد در بخش مردمی اقتصاد هستیم، اظهار نمود: برمبنای اصل ۴۴ قانون اساسی در كنار توجه به بخش دولتی و خصوصی، بخش تعاون نیز مدنظر قرار گرفته است از این جهت تشكیل شركت های تعاونی كه حمایت و برنامه ریزی های دولتی را به همراه دارد می تواند زمینه مناسبی برای ایجاد بستر تولید و اشتغال باشد.

وی تجمیع سرمایه های خرد و كوچك مردمی را از خاصیت های تشكیل تعاونی ها برشمرد و اظهار داشت: ماهیت شركت های تعاونی به شكلی است كه سرمایه افراد گوناگون در اختیار برخی از آنها كه در حقیقت مدیران تعاونی هستند قرار می گیرد و اگر شفاف سازی و اطلاع رسانی و مشاركت حداكثری ذی نفعان در اداره امور تعاونی وجود نداشته باشد منافع فردی مدیران بر منافع ذینفعان برتری می یابد و سبب انحراف و اختلاف در تعاونی ها می شود.

به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، سامانه جامع هوشمند بخش تعاون كه به منظور شفاف سازی در عملكرد و كارهای بخش تعاون از آبان ماه امسال شروع به كار كرده اهداف نظارتی و حسابرسی را دنبال می كند. این سامانه سبب رصد كارهای هیات مدیره و اعضای تعاونی ها می شود و می تواند بانك جامعی از اطلاعات رسته تعاونی ها و كارهای آنها در كشور باشد و نقایص آماری در بخش تعاون را جبران كند.

منبع: