مدیر كل حقوقی سازمان راهداری به مدیرسا خبر داد برخورد با بیشتر از ۲۲۰۰ شركت حمل و نقل امسال

به گزارش مدیرسا مدیر كل دفتر حقوقی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای از برخورد با ۲۲۳۱ شركت حمل و نقل در حوزه جابجایی كالا و مسافر در ۸ ماهه امسال آگاهی داد و اظهار داشت: ۱۱۹۵ شركت در این میان مربوط به حمل و نقل بار و كالا و ۱۱۰۰ پرونده مربوط به شركت های مسافری بودند كه با آنها برخورد قانونی لازم صورت گرفته است.
عباسعلی بنی اسدی در گفت و گو با ایسنا، اظهار نمود: تخلفات صورت گرفته از طرف شركت های حمل و نقل هر ماه و در بازه های زمانی مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته و با متخلفان برخورد قانونی لازم صورت می گیرد. بر طبق آخرین گزارش رسیده از استان های مختلف در آبان ماه امسال بیشتر از ۳۵۴ پرونده این شركت ها بررسی شده كه در این میان ۱۲ شركت لغو پروانه شدند، ۱۹۰ شركت حكم جریمه نقدی برایشان صادر شد و به ۴۳ شركت تذكر كتبی دادیم.
وی افزود: بر طبق قانون اگر شركتی برای اولین بار مرتكب تخلفی شد باید با تذكر كتبی به آن آگهی داد و اگر تخلف آن تا ۴ بار تكرار شد باید در پرونده های مختلف با جریمه نقدی آنرا مجازات كرد و از چهارمین بار به بعد نیز بسته به ارتكاب تخلف می توانیم پروانه او را هم لغو نماییم.
مدیر كل دفتر حقوقی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با بیان این كه از جمع كل پرونده های تشكیل شده، حكم برائت برای ۱۰۹ شركت، صادر گردیده است، اظهار داشت: از مجموع پرونده های تشكیل شده و ۲۱۰ حكم صادر شده مربوط به شركت های حمل و نقل بار، ۸۲ مورد مربوط به شركت های مسافری و ۸۱ مورد از این پرونده ها مربوط به تخلفات ایمنی بوده است.
وی اظهار داشت: بیشترین تخلفات گزارش شده در این پرونده ها مربوط به مدیر فنی و كنترل فنی وسایل نقلیه از نظر ظاهری بوده، دومین رتبه را در بین تخلفات، عدم رعایت ضوابط مربوط به بارنامه از طرف شركت های حمل و نقل كالا به خود مختص كرده است و سومین موردی كه بیشترین فراوانی را در بین تخلفات شركت های حمل ونقلی دارد ستاندن كمیسیون اضافی از رانندگان توسط شركت های حمل و نقل است.
بنی اسدی در پاسخ به سوالی در خصوص این كه آیا گزارشی درباره افزایش غیر قانونی كرایه یا دریافت مبلغ اضافی از مردم به شما گزارش شده است یا خیر، اظهار داشت: ممكنست برخی از پرونده ها دراین زمینه بوده باشد اما مشكل خاصی دراین زمینه وجود ندارد و تعداد این گونه تخلفات بسیار پایین است اما مردم و رانندگان در صورت داشتن شكایت می توانند بوسیله سازمان راهداری و تلفن گویا و سامانه پیامكی ۱۴۱ اقدام نمایند تا با متخلفین برخورد لازم صورت گیرد.

منبع: