معاون وزیر جهاد كشاورزی: ممنوعیت صید ماهی های خاویاری خزر تا ۲۰۲۰ تمدید گردید

به گزارش مدیرسا رئیس سازمان شیلات ایران اعلام نمود: بر مبنای امضای سند همكاری برای محافظت آبزیان خزر، ممنوعیت صید تجاری ماهی های خاویاری برای بازسازی ذخایر، تا سال ۲۰۲۰ ادامه دارد.

به گزارش مدیرسا به نقل از صدا و سیما؛ نبی الله خون میرزایی در حاشیه امضای سند همكاری برای حفاظت از آبزیان دریای خزر كه امروز میان ۵ كشور حاشیه دریای خزر یعنی ایران، روسیه، قزاقستان، تركمنستان و آذربایجان منعقد شد اضافه كرد: هم اكنون ذخایر ماهی های خاویاری در دریای خزر بسیار نگران كننده است و بر همین مبنا مقرر شد، صید تجاری در سال ۲۰۲۰ هم ممنوع باشد و تنها برای امور تحقیقاتی، صید این گونه ماهی ها صورت گیرد.
وی افزود: همینطور بر طبق این سند، مقرر شد كارگروهی برای انجام امور علمی مشترك در جهت حفاظت آبزیان دریای خزر تشكیل گردد ضمن اینكه ۵ كشور توافق كردند پیش نویس سند مبارزه با صید غیر مجاز آبزیان دریای خزر را تنظیم و در اجلاس سال آتی در تركمنستان به امضا برسانند.
رئیس سازمان شیلات ایران اظهار داشت: بر طبق این سند برنامه صید ماهی كیلكای استخوان دار در دریای خزر هم به تصویب رسید كه البته سهمیه ایران برای صید تجاری از این ماهی ها برای سال میلادی پیش رو هم حفظ شد.
همچنین در مراسم امضای این سند، رؤسای شیلات ۴ كشور تركمنستان، قزاقستان، روسیه و آذربایجان هم با تاكید بر ضرورت تداوم همكاری ها میان كشورهای حاشیه دریای خزر افزودند: تداوم همكاری ها میان ۵ كشور حاشیه دریای خزر تاثیر به سزایی در حفظ منابع غذایی این دریا خواهد داشت.