مدیر رسته فناوری اطلاعات طرح تكاپو خبر داد ایجاد بیشتر از ۳۰۰۰ شغل IT در طرح تكاپو

به گزارش مدیرسا مدیر رسته فناوری اطلاعات طرح تكاپو از ایجاد بیشتر از ۳۰۰۰ فرصت شغلی در بخش فناوری اطلاعات طرح تكاپو اطلاع داد و اظهار داشت: در برنامه سال های ۹۸ و ۹۹، ایجاد بیشتر از ۲۰۰۰ فرصت شغلی با محوریت نهادهای پشتیبان كسب و كار ملی و استانی و بیشتر از ۲۵ هزار فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم با استفاده از تسهیلات طرح اشتغال روستایی هدف گذاری شده است.

محمد عبده ابطحی در گفتگو با ایسنا، درباره هدفگذاری اشتغال بخش فناوری اطلاعات در طرح تكاپو اظهار داشت: برنامه عملی توسعه رسته فناوری اطلاعات در سال ۱۳۹۸ برسه محور ایجاد و توسعه نهادهای ملی و استانی پشتیبان كسب و كار، الگوسازی برای اتصال كسب و كارهای پیشرو به بازارهای بین المللی و اصلاح و بهبود فضای كسب و كار اختصاصی رسته متمركز شده است.

وی افزود: در چارچوب توسعه نهادهای ملی و استانی و در چارچوب برنامه دو ساله ایجاد بیشتر از ۲۰۰۰ فرصت شغلی مستقیم و چند برابر آن فرصت های شغلی غیر مستقیم پیشبینی و در كنار آن از سال قبل بستری فراهم شده كه كسب و كارهای پیشرو فناوری اطلاعات كه حالت پلتفرمی داشته و می توانند به توسعه كسب و كارهای روستایی كمك كنند، از منابع و وام های كم بهره ۴ تا ۱۰ درصد برنامه توسعه اشتغال پایدار روستایی استفاده كنند.

پیش بینی ایجاد ۱۰۰۰ شغل مستقیم در حوزه IT

مدیر رسته فناوری اطلاعات طرح تكاپو از معرفی ۷ طرح ملی به بانك عامل اطلاع داد و اظهار داشت: انتظار ما این است كه در دوره دو ساله و در صورت پرداخت تسهیلات به این طرح ها، بیشتر از ۲۵ هزار فرصت شغلی با محوریت مشاغل روستایی ایجاد شود و برآوردها از آن حكایت می كند كه حدود ۱۰۰۰ نفر از اشتغال ایجاد شده، به صورت مستقیم در حوزه فناوری اطلاعات و بقیه مشاغل در حوزه كسب و كارهایی روستایی باشند كه بر بستر پلت فرم های فناوری اطلاعات به توسعه كسب و كار خود خواهند پرداخت.

ابطحی همینطور درباره هدفگذاری ایجاد اشتغال در حوزه فناوری اطلاعات برای سال آینده، اظهار داشت: در برنامه دو ساله ۹۸ و ۹۹، ایجاد بیشتر از ۲۰۰۰ فرصت شغلی با محوریت نهادهای پشتیبان كسب و كار ملی و استانی و بیشتر از ۲۵ هزار فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم با استفاده از تسهیلات طرح اشتغال روستایی هدف گذاری شده است كه امیدواریم با ورود سایر بخش های دولتی به برنامه نهادهای ملی و استانی، تخصیص بموقع منابع بودجه ای از جانب سازمان مدیریت و برنامه ریزی و تسهیل فعالیت بخش خصوصی در این عرصه ها به اهداف بزرگتری هم دست پیدا نماییم.

ایجاد بیشتر از ۳۰۰۰ شغل آی تی در طرح تكاپو

وی درباره استانهای مجری طرح تكاپو در رسته فناوری اطلاعات، اظهار داشت: در سال های گذشته برنامه های استانی تكاپو در رسته فناوری اطلاعات بیشتر در استان های مازندران، گلستان، یزد، خراسان رضوی، كرمان و كردستان اجرا شده كه امسال با محوریت بنیادهایی كه تأسیس شده و در آینده نزدیك تأسیس می شوند، تعداد استان ها به ۱۵ استان افزایش خواهد یافت.

به گفته ابطحی، در استان های یاد شده با محوریت بخش خصوصی استانها و شركتهای پیشرو ملی و با انعقاد انواع توافق نامه های همكاری و پشتیبانی استانداری ها و ادارات مربوطه و همكاری وزارت كار و ارتباطات، بیشتر از ۴۰ نهاد پشتیبان كسب و كار تأسیس و بیشتر از ۳۰۰۰ فرصت شغلی بوجود آمده است.

به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، طرح تكاپو یكی از طرح های مهم و مطرح وزارت كار در حوزه اشتغال فراگیر به حساب می آید كه به توسعه و ساماندهی كسب و كارهای خرد و خانگی و اتصال آن به بنگاههای كوچك و متوسط توجه می كند. این طرح در جهت سیاستهای اقتصاد مقاومتی، بر پایه مزیتها و ظرفیتهای منطقه ای استانها ایجاد شغل می كند و با اجرای آن مهارت ها و قابلیت های بیكاران در كمترین زمان ممكن شناسایی می شود. برای اجرای این طرح ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.