آغاز معارفه رئیس نظام مهندسی كشور همزمان با تجمع اعتراضی مهندسان

مدیرسا: مراسم تودیع و معارفه رؤسای سابق و جدید سازمان نظام مهندسی كشور دقایقی قبل با حضور وزیر راه شروع شد.
به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، دقایقی قبل با حضور ۳۲ نفر عضو شورای مركزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، مراسم تودیع و معارفه فرج الله رجبی و احمد خرم رؤسای جدید و قبلی این سازمان با حضور محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی شروع شد. گفتنی است رجبی نتوانست در این دوره از انتخابات نظام مهندسی ساختمان به سبب حذف از روند انتخابات نامزد شود. خرم نیز در دوره هفتم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ریاست این سازمان را بر عهده داشت. همزمان با این مراسم، برخی از مهندسان شركت كننده در آزمون ورود به حرفه مهندسی و نظارت بر ساختمان كه در مهر ۹۸ برگزار شد، در اعتراض به این آزمون در مقابل وزارت راه و شهرسازی تجمع برگزار كرده اند.

منبع: