خلبانان آمریكایی خواهان توقف پرواز به چین شدند

مدیرسا: انجمن خلبانان و خدمه پروازی ایرلاین های آمریكایی با تنظیم یك دادخواست، خواهان توقف فوری پرواز به چین شدند.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، پس از آن كه سازمان جهانی بهداشت درباب شیوع گسترده ویروس خطرناك و كشنده كرونا، اعلام وضعیت آگهی و اضطراری كرد، انجمن خلبانان و مهمانداران هواپیمایی های سراسر ایالات متحده با تنظیم یك دادخواست، از تمامی ایرلاین های آمریكایی تقاضا كردند كه هرچه سریعتر پروازهای خود به مبدا و مقصد چین را متوقف و لغو كنند.
برمبنای رویترز، آنها اعتقاد دارند كه مهمانداران و خدمه پروازی بیشتر از سایر اقشار جامعه در معرض خطر مبتلاشدن و انتشار ویروس خطرناك و كشنده كرونا قرار دارند و می توانند ناقل آن باشند كه این مساله در تناقض كامل با درخواست سازمان بهداشت جهانی درباره تلاش گسترده كشورهای جهان برای جلوگیری و مقابله با ویروس كروناست.
آمار قربانیان این ویروس تابحال از مرز ۲۰۰ نفر گذشته و بالغ بر ۷۰۰۰ نفر را نیز در بیشتر از ۱۹ كشور جهان مبتلا كرده است.