بر اساس گزارش اوپك قیمت نفت سنگین ایران كاهش پیدا كرد

مدیرسا: طبق جدیدترین گزارش ماهانه اوپك، تولید نفت ایران در ماه ژانویه به ۲.۰۸۶ میلیون بشكه در روز رسید و نفت سنگین ایران بیشتر از یك دلار در هر بشكه ارزان گردید.
به گزارش مدیرسا به نقل از دبیرخانه اوپك، گزارش اوپك برمبنای آمار منابع ثانویه نشان داده است كه تولید نفت ایران در ماه میلادی گذشته به ۲.۰۸۶ میلیون بشكه در روز رسید كه ۹۰۰۰ بشكه در روز در مقایسه با تولید ۲.۰۹۵ میلیون بشكه در روز در دسامبر، كمتر بوده است. طبق آمار منابع ثانویه، اوپك كه متشكل از ۱۴ كشور است، در ژانویه ۲۸.۸۶ میلیون بشكه در روز نفت تولید كرد كه ۵۰۹ هزار بشكه در روز در مقایسه با دسامبر كاهش داشت. تولید نفت خام در عربستان سعودی و نیجریه افزایش داشت؛ در حالیكه در لیبی، عراق و كویت كاهش پیدا كرد. قیمت نفت سنگین ایران در ژانویه ۶۲ دلار و ۶۱ سنت در هر بشكه بود كه در مقایسه با ۶۳ دلار و ۸۰ سنت در هر بشكه در دسامبر، یك دلار و ۱۹ سنت معادل ۱.۹ درصد كاهش نشان داد. میانگین قیمت نفت سنگین ایران از آغاز سال میلادی جاری تابحال ۶۲ دلار و ۶۱ سنت در مقایسه با ۵۶ دلار و ۲۹ سنت در مدت مشابه سال ۲۰۱۹ بود. ارزش سبد نفتی اوپك در ژانویه یك دلار و ۳۸ سنت معادل ۲.۱ درصد نسبت به دسامبر كاهش پیدا كرد و به ۶۵ دلار و ۱۰ سنت در هر بشكه رسید. ارزش سبد نفتی اوپك از آغاز سال میلادی جاری تابحال ۶۵ دلار و ۱۰ سنت در هر بشكه در مقایسه با ۵۸ دلار و ۷۴ سنت در مدت مشابه سال ۲۰۱۹ بود. ارزش سبد نفتی اوپك به جز گرید Merey ونزوئلا در ژانویه به علت نرخ اندك استفاده از ظرفیت پالایش به علت فعالیتهای تعمیراتی و همینطور اقتصاد ضعیف همه فرآورده های نفتی به خصوص سوخت جت، بنزین و دیزل كه سبب ملایم شدن تقاضا برای نفت از جانب پالایشگرهای آسیا-اقیانوسیه، اروپا و آمریكا شد، كاهش پیدا كرد.