گزارش مدیرسا وابستگی ۳۵ درصدی قاره سبز به گاز روسیه

مدیرسا: بررسی ها نشان میدهد غول گازی روسیه برای صادرات ۲۰۰ میلیاردمترمكعبی گاز به اروپا و تركیه برنامه ریزی كرده تا بتواند ۳۵ درصد بازار گازی این قاره را در دست گیرد.
به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، مؤسسه پلاتس طی گزارشی به بررسی شرایط حضور و فعالیت روسیه در بازار گازی اروپا می پردازند؛ طبق بررسی های انجام شده شركت گازپروم روسیه برای صادرات حدود ۲۰۰ میلیارد متر مكعب گاز در سال به اروپا و تركیه برای دهه آتی برنامه ریزی نموده است و می خواهد تا حدود ۳۵ درصد از سهم بازار اروپا را در اختیار داشته باشد. مجموع میزان عرضه این شركت به خارج (Far Abroad) – یعنی اورپا و تركیه منهای كشورهای شوروی سابق – در سال قبل میلادی ۱۹۹.۳ میلیارد متر مكعب با كاهش كمی نسبت به ۲۰۱۸ میلادی ارزیابی شد. گازپروم در این زمینه توضیح می دهد كه باوجود افزایش عرضه LNG به اروپا، این شركت موقعیت پیشتاز خودرا در بازار اروپا در سال ۲۰۱۹ میلادی با در اختیار داشتن ۳۶ درصد سهم بازار، با وجود تاكید سیاست انرژی اروپا در مورد متنوع سازی واردات گاز، حفظ نموده است. طبق بررسی مؤسسه پلاتس، ۲۱ درصد از سهم بازار اروپا به LNG اختصاص دارد. گازپروم در بخش دیگری از عملكرد خود در بازار گاری اروپا توضیح می دهد كه پروژه های جهانی LNG در ۲۰۲۰ میلادی ممكنست تحت تأثیر شرایط نامطلوب اقتصادی قرار بگیرند. با در نظر گرفتن كمترین سطح قیمت های LNG در ضمن ۱۰ سال قبل در زمستان، این قیمت ها برای محموله های وارداتی از ساحل آتلانتیك حتی هزینه های حاشیه ای كوتاه مدت را نیز پوشش نمی دهند. انتظار می رود در ۲۰۲۰ میلادی میزان ظرفیت بهینه نشده تولید LNG افزایش یابد. انعطاف تزارها در قیمت گذاری گاز در سال قبل قیمت های گازپروم مقاومت داشته و بالاتر از قیمت های مراكز اصلی اروپایی قرار داشته است. متوسط قیمت تحقق یافته این شركت در ۲۰۱۹ میلادی با ۱۷ درصد كاهش نسبت به ۲۰۱۸، به میزان ۲۰۳ دلار در هزار متر مكعب بوده است. در مقابل، قیمت های روز اروپا با كاهش سالانه ۴۴ درصد، به متوسط ۱۵۶ دلار در هزار متر مكعب رسیدند. با این وجود به بیان گازپروم، یك اجماع نظر قوی بر دوره پایین باقی ماندن سطح قیمت ها تا ۲ سال آتی وجود داشت؛ اما هزینه های سر به سر كم، منجر به مزیت نسبی قوی گازپروم در صادرات تك محموله ایLNG شد. گازپروم هنوز قیمت فروش پیش بینی شده ۲۰۰ دلار در هزار متر مكعب را در برنامه تجاری ۲۰۲۰ میلادی خود دارد؛ اما با شروع فوریه ۲۰۲۰ میلادی (بهمن – اسفند ۹۸)، محاسبات داخلی اش را به ۱۷۵ الی ۱۸۵ دلار در هزار متر مكعب تغییر داده است. مكانیزم قیمت گذاری به كاربرده شده در قراردادهای صادرات این شركت قابلیت دارد تا بسادگی با تغییرات بازار اروپا منطبق شود. تأخیر در بهره برداری از نورداستریم۲ به سبب تحریم همین طور گازپروم به افزایش ظرفیت اضافی صادرات خود بوسیله خط لوله، بعنوان عوامل مهم در مقاومت شركت در مقابل آشفتگی بازار اشاره كرد؛ در صورتیكه ظرفیت صادراتش به اروپا و تركیه در ۲۵۰ میلیارد متر مكعب در سال بسته می شود، خط لوله های نورداستریم ۲ و ترك استریم با ظرفیت كامل اجرایی می شوند. انتظار می رود نورداستریم۲ با ظرفیت ۵۵ میلیارد متر مكعب در سال، تا آخر ۲۰۲۰ به دنبال تأخیرات ناشی از تحمیل تحریم های اروپا مقابل پروژه، مورد بهره برداری باشد. همین طور ترك استریم با ظرفیت ۳۱.۵ میلیارد متر مكعب در سال، كه از شروع ژانویه صادرات تجاری را آغاز نموده است، انتظار می رود كه تا اكتبر ۲۰۲۲ میلادی به ظرفیت كامل خود برسد. این خط لوله الان گاز را به تركیه، بلغارستان و مقدونیه شمالی می رساند و انتظار می رود كه تا دسامبر سال جاری میلادی (دی- بهمن ۹۹) به سیبری و مجارستان نیز گاز منتقل كند.

منبع: