سرپرست سازمان جنگلها خبر داد: واگذاری زارعت چوب، گیاهان دارویی و گردشگری جنگلی به بخش خصوصی

مدیرسا: سرپرست سازمان جنگها، مراتع و آبخیزداری كشور برنامه های این سازمان برای توسعه پایدار در بحش منابع طبیعی را تشریح نمود.

به گزارش مدیرسا به نقل از سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری كشور، خسرو شهبازی در اطلاعیه ای به مناسبت روز درختكاری و هفته منابع طبیعی و آبخیزداری گفت: رشد جمعیت، و استفاده شدید و بی ضابطه از منابع طبیعی برای تامین رفاه و نیازمندی های جامعه بشری بدون توجه به توان و ظرفیت منابع، جان طبیعت را چنان به مخاطره انداخته كه طبیعت، بردباری خودرا در تحمل ناملایمات طبیعی از دست داده است.
وی اضافه كرد: بدون تردید منابع طبیعی بعنوان ثروتی عظیم و خدادادی در توسعه اقتصادی و اجتماعی كشور نقش اساسی و سازنده داشته و باید بیش از پیش قدر و منزلت آن مورد توجه و اهمیت قرار گیرد.
سرپرست سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری كشور افزود: این سازمان با پشتوانه سرمایه های عظیم اجتماعی و مشاركت جوامع مدنی و بخش خصوصی، مسؤولیت خطیر حفاظت، احیا، توسعه و بهره برداری پایدار از گستره های وسیع منابع طبیعی كشور را به عهده داشته و بر این اساس سیاست ها و برنامه های ملی را در‬ هفته منابع طبیعی‬ تاكید قرار می دهد.
وی در تشریح بعضی از این سیاست ها اظهار داشت: مقرر است حفاظت از جنگل ها و مراتع بعنوان كانون راهكارهای طبیعت محور و پاسخ به چالش های جهانی، شامل تغییر اقلیم، كاهش تنوع زیستی، كمبود‬ آب، امنیت غذایی، تخریب سرزمین و افزایش مخاطرات پدیده های فاجعه بار باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
شهبازی تصریح كرد: همین طور در نظر داریم تا سلامتی و پویایی جنگل ها و مراتع بعنوان گنجینه هایی باارزش برای حیات و رفاه انسان‬ را‬ باتوجه به وابستگی تعداد كثیری از جوامع محلی به منابع طبیعی برای تامین امكانات، معیشت، اشتغال و تولید درآمد‬ خود به مراتع و جنگل ها را تقویت نماییم.
به گفته این مقام مسئول در وزارت جهاد كشاورزی، تمهیدات لازم جهت افزایش مشاركت و سرمایه گذاری بخش های خصوصی در زمینه شناسایی و بهره برداری پایدار از كالاها و خدمات منابع طبیعی‬ نظیر زراعت چوب، گیاهان دارویی و صنعتی و گردشگری پایدار‬ جنگلی اندیشیده شده است.

منبع: