نماینده كارگران در شورای عالی كار: كرونا جلسه دستمزد كارگران را تعطیل كرد

به گزارش مدیرسا نماینده كارگران در شورایعالی كار با بیان این كه علیرغم درخواست تشكیل جلسه دستمزد سال ۱۳۹۹ همچنان منتظر ارسال دعوت نامه ها هستیم، اظهار داشت: اگر به علت كرونا و رعایت مسائل بهداشتی برگزاری جلسه دستمزد به تعویق افتاده، آمادگی داریم حتی در حالت قرنطینه و در یك كمپ جداگانه به بحث دستمزد كارگران ورود نماییم.
ناصر چمنی در گفتگو با ایسنا، اظهار نمود: قرار بود هفته گذشته جلسه بررسی دستمزد كارگران تشكیل گردد كه تحت تأثیر سایه كرونا این اتفاق نیفتاد، بعد از آن به معاونت روابط كار پیشنهاد كردیم كه با عنایت به زمان كمی كه تا آخر سال باقی مانده، كمپ جداگانه ای را با رعایت شرایط و نكات بهداشتی پیشبینی كنند تا به مقوله ی دستمزد كارگران ورود نماییم و حتی حاضریم برای تعیین دستمزد در شرایط قرنطینه به سر ببریم.
نماینده كارگران در شورایعالی كار درباره ی احتمال لغو جلسات دستمزد كارگران به علت انتشار ویروس كرونا و موكول شدن آن به پس از عید، اظهار نمود: چند سال قبل این اتفاق افتاد، اما پایه حقوق كارگران را ۲۹ اسفندماه مشخص و نهایی كردیم فقط تعیین سایر سطوح مزدی به پس از تحویل سال موكول شد.
چمنی با بیان این كه موكول شدن جلسات تعیین دستمزد به فروردین ماه تبعات بسیاری دارد، تصریح كرد: خیلی از بنگاه ها، شركت ها حتی بیمه ها تحت تأثیر مصوبه دستمزد هستند. اگر نتوانیم دستمزد را مشخص نماییم آن طرف سال گرفتار مشكل می شویم.
او در آخر تشكیل هرچه سریع تر جلسه تعیین دستمزد را خواهان شد و اظهار داشت: سال قبل این موقع در مورد درصد افزایش حداقل حقوق بحث می كردیم ولی سال جاری حتی یك جلسه رسمی در مورد بحث دستمزد برگزار نشده و مذاكره جدی میان نمایندگان كارگری و كارفرمایی و دولت صورت نگرفته است، بنابراین از معاونت روابط كار می خواهیم با درخواست برگزاری هرچه سریع تر جلسه دستمزد سال ۱۳۹۹ با پیشبینی تدابیر لازم كرونایی موافقت كند.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، در حالیكه به پایان سال ۱۳۹۸ تنها ۱۲ روز باقی مانده شورایعالی كار هنوز به مذاكرات جدی دستمزد سال آینده كارگران ورود نكرده است. كمیته دستمزد شورایعالی كار در هفته های گذشته هزینه سبد معیشت كارگران را چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین كرد.