وعده هایی كه محقق نشد خسارات ۶۰۰۰ میلیاردی سه سیل و اعتباراتی كه هنوز پرداخت نشدند

به گزارش مدیرسا در سالی كه گذشت سه سیل در فروردین، بهمن و اسفند ماه رخ داد كه بیشتر از ۱۶ هزار كیلومتر از طریق های كشور را با صدمه و خسارت جدی مواجه كرد، اما با وجود وعده ها و قول های فراوان برای جبران این خسارت ها و كمك به سیل زدگان هنوز اعتبار خیلی از پروژه های تعریف شده در این حوزه تصویب و پرداخت نشده و معلوم نیست كی مقرر است وعده ها در این حوزه عملی شود.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، سیل نخستین اتفاقی بود كه حوزه حمل و نقل و راه های كشور را تحت تأثیر قرار داد و در طول سالی كه گذشت تقریباً می توان گفت بیشتر از ۱۶ هزار كیلومتر از طریق های استان های مختلف را تخریب و با صدمه جدی مواجه كرد.
محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در همان فروردین ماه سال قبل در سفرش به استان كهكیلویه و بویر احمد به خسارت سیل اشاره نمود كه صدمه جدی به بیش ۱۲ هزار كیلومتر از جاده های كشور زده است.
اما این سیل تنها سیل سال ۱۳۹۸ نبود و نهایتا سیل بهمن ماه از جنوب كرمان شروع شد و بیشترین خسارتش را به استان سیستان و بلوچستان، هرمزگان و نهایتا جنوب كرمان وارد كرد و باز هم سیل اخیری كه هفتم اسفند ماه سال قبل در لرستان رخ داد محورهای خیلی از این استان را درگیر كرد و مجدادا این لرستان بود كه در سالی كه گذشت دو بار سیل را به خود دید.
حالا می توان اظهار داشت كه بیشتر از ۱۶ هزار كیلومتر راه های اصلی، فرعی و روستایی كشور در اثر این سیل ها صدمه دیده اند كه به اعتباری حدود ۶ هزار میلیارد تومان برای جبران این خسارات نیاز دارد. اما به قول رضا اكبری -معاون راهداری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای- تابحال اعتبار بسیار كمی برای جبران این خسارت ها تصویب شده است و مابقی اعتبارات هنوز به دست راهداران نرسیده تا بتوانند این صدمه ها را جبران كنند.
چرا كه اعتقاد او اگر بعنوان مثال اعتبارات مورد نیاز برای جبران خسارات سیل فروردین ماه كه بیشترین صدمه را به راه های كشور وارد كرد، در همان ماه های نخست سال جاری تصویب، ابلاغ و تخصیص داده می شد الان راه های صدمه دیده استان های مختلف بازسازی و بازگشایی شده بودند.
این مقام مسئول در سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در گفتگو با ایسنا، درباره خسارات وارد شده به راههای كشور در ۳ سیل رخ داده در سال ۱۳۹۸ اظهار نمود: در فروردین ماه سیل بزرگی رخ داد كه خیلی از استان های كشور را درگیر كرد و نهایتاً به ۱۴ هزار كیلومتر راه های مواصلاتی اصلی فرعی و روستایی صدمه جدی زد. برآورد خسارات وارد شده به این راه ها حدود ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود كه این برآورد به ستاد بازسازی سیل وزارت كشور اعلام گردید و نهایتاً حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار به وزارت راه و شهرسازی تخصیص داده شد كه از این میزان ۱۱۲۸ میلیارد تومان به سازمان راهداری برای بازسازی راه ها تخصیص داده شد.
وی با اشاره به اینكه این اعتبارات در مهر ماه اختصاص یافت، اضافه كرد: با وجود تعریف پروژه های فراوان توانستیم با اعتبارات تخصیص یافته ۹۰۰ پروژه را ثبت نماییم و اعتبارات مورد نظر را بر مبنای آنها بین پروژه ها تقسیم نماییم بر این اساس ۳۵۴ پروژه در حوزه پل و ابنیه تعریف شد كه تابحال پیشرفت فیزیكی ۴۰ درصد داشته است، ۲۷ پروژه برای بازسازی راه های اصلی ثبت كردیم كه پیشرفت فیزیكی ۴۸ درصد دارد. ۱۳۴ پروژه در حوزه راه های فرعی و ۳۸۵ پروژه در حوزه راه های روستایی تعریف شد كه تابحال حدود ۶۰ درصد هر یك از آنها پیشرفت فیزیكی داشته اند و به صورت میانگین می توان گفت همه پروژه های تعریف شده به صورت میانگین ۵۰ درصد پیشرفت دارند.
اكبری افزود: بخشی از پروژه ها باقی مانده كه در سال ۱۳۹۹ انجام می شود و قسمتی دیگر اعتبارات مورد نیاز آنها را هم به صورت امانی یا از ردیف های غیر اعتباری مانند تأمین قیر، تهیه كرده ایم.
معاون راهداری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای خاطرنشان كرد: اگر این اعتبارات در همان ماه های اول تصویب می شد اساسا تابحال پروژه های تعریف شده در زمینه بازسازی و اصلاح راه های صدمه دیده از سیل فروردین ماه تمام شده بود اما این اتفاق تابحال نیافتاده است و از جانب دیگر هم در سیل های بعدی مانند سیل لرستان كه در ماه گذشته صورت گرفت بخشی از از ابنیه راه اندازی شده به صورت موقت مانند پل ها مجدداً صدمه دید و خراب شد در حالیكه اگر در همان زمان به جای پل های موقت پل های دائم در آنجا ایجاد می كردیم یا تدابیری دیگری در صورت تأمین اعتبار می اندیشیدیم این اتفاق در آنجا رخ نمی داد.
وی درباره سیل لرستان هم توضیح داد كه در این سیل اخیر بیشترین صدمه به استان لرستان و در این استان بیشترین صدمه به محور خرم آباد پلدختر وارد شد كه بخش زیادی از این جاده را تخریب كرد اتفاقی كه در این زمین افتاد این بود كه بخشی از پل ها را كه در سیل فروردین ماه ۱۳۹۸ به صورت موقت بوجود آورده بودیم مجدداً در سیل اسفندماه استان لرستان تخریب شد ازاین رو به فكر راه اندازی پلهای دائمی در این راه افتادیم و باید برای تكرار نشدن این اتفاق در صورت وقوع سیل حدود ۳۰ كیلومتر دیواركشی كنار این محور داشته باشیم ازاین رو پیشبینی می شود كه حدود هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای بازسازی راه های تخریب شده استان لرستان نیاز داریم.
اكبری همینطور درباره سیل رخ داده در سیستان و بلوچستان، هرمزگان و جنوب كرمان كه در بهمن ماه صورت گرفت به ایسنا اظهار داشت: در این سیل هزار كیلومتر از طریق های این سه استان سیل زده شدند و تحت تأثیر سیل قرار گرفتند كه در این میان ۲۰۰۰ كیلومتر راه ها صدمه جدی دیدند ۲۰۰۰ پل و ابنیه فنی صدمه دید و برای جبران این خسارات حدود ۱۱۰۰ میلیارد تومان ارزیابی خسارت كردیم كه تابحال هیچ اعتباری به ما اختصاص ندادند.
معاون راهداری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اظهار نمود: برای اجرای پروژه ها حدود ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار از منابع سازمان راهداری اختصاص دادیم تا بتوانیم راه ها را باز نماییم و هم اكنون شاهد این وجود اختصاص نیافتن اعتباری در این حوزه هیچ كدام از راههای این سه استان مسدود نیست و آنرا به صورت موقت و خاكی بازگشایی و بازسازی كرده ایم.
وی خاطرنشان كرد: مردم در وهله نخست از اینكه راه های صدمه دیده استان و منطقه شان در مدت زمان كوتاهی بازسازی و بازگشایی شده رضایت دارند اما این رضایت امكان دارد تا چند ماه دیگر بیشتر طول نكشد و نهایتاً سوالی كه برای آنها به وجود می آید این است كه چرا این راه ها به صورت اساسی و بازسازی نمی شوند و چه زمانی دقیقا این اتفاق خواد افتاد و اینجاست كه نارضایتی در آنها ایجاد می شود.