یادداشت؛ چرایی انتخاب شعار جهش تولید برای سال جدید

به گزارش مدیرسا انتخاب شعار سال جدید از این باب هوشمندانه است كه اقتصاد ایران در شرایط كنونی تحت تاثیر شیوع گسترده ویروس كرونا قرار گرفته و به واسطه این بحران اساسا اغلب كسب و كارها خسارت دیدند.
خبرگزاری مهر؛ گروه استان ها – اصغر مناف زاده *: سال ۱۳۹۹ از جانب مقام معظم رهبری همانند سال های گذشته كه رنگ بوی اقتصادی داشت، سال جهش تولید نامگذاری گردید. سالهاست كه مستمرا مباحث اقتصادی بعنوان شعار سال از جانب ایشان انتخاب می شود و از این نامگذاری ها كه به صورت هوشمندانه و با پشتوانه كارشناسی صورت می پذیرد، اهداف خاصی دنبال می گردد كه در رأس آنها به نجات اقتصاد ایران با توسل به تولیدات داخلی كه نیروی انسانی، مواد اولیه و دانش فنی آن در داخل كشور پرورش، تهیه و تولید شده باشد، می توان اشاره نمود. انتخاب شعار سال جدید از این باب هوشمندانه است كه اقتصاد ایران در شرایط كنونی تحت تاثیر شیوع گسترده ویروس كرونا قرار گرفته و به واسطه این بحران اساسا اغلب كسب و كارها خسارت دیده و یا خواهند دید. درآمدهای مالیاتی به تبع كسادی بازار كسب و كار، كاهش خواهد یافت و ركود تورمی در صورت تداوم این روند، عمیق تر و پیچیده تر خواهد شد. بنابراین پس از ریشه كنی این بیماری (ویروس كرونا)، اقتصاد كشور و استان ها نیازمند یك كار جهادی و جهشی در تولید برای جبران و ترمیم موارد اشاره شده فوق نسبت به سال های گذشته خواهند بود. تا هم از تعطیلی واحدهای تولیدی بخصوص كسب و كارهای كوچك و خرد جلوگیری به عمل آید. هم درآمدهای مالیاتی كه در بودجه سال ۹۹ پیشبینی شده محقق شود و همینطور از رشد ركود تورمی جلوگیری گردد تا سطح رفاه، درآمد و معیشت مردم به شكلی نسبت به سال های گذشته بهبود و یا در نهایت در همان سطح قبلی، باقی بماند. بنابر این با عنایت به شرایط بحرانی اقتصاد ملی و بازتاب آن در اقتصاد استان ها به جهت تحریم های ظالمانه، سو مدیریت در سطح كلان و خرد و هم چنین شیوع كرونا، نجات اقتصاد ایران بیشتر از پیش مستلزم یك جهش و گام بلند در تولید ملی و منطقه ای متكی به عوامل داخلی می باشد. در این راستا همه قوای سه گانه (دولت، مجلس و قوه قضائیه) و تمام بخش های خصوصی و تشكلات فعال در زمینه اقتصاد بخصوص كرسی های آزاد اندیش در دانشگاه ها با مشاركت و همكاری هم در تحقق شعار سال با رفع چالش های پیش روی تولید كه به اهم آن به شرح ذیل اشاره می گردد، می بایست در كنار هم تلاش و همت نمایند. به واقع كاری است دشوار و انرژی بر ولی امكان پذیر و شدنی است اگر اراده قوی چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی در این حوزه وجود داشت باشد. بهبود فضای كسب و كار، مبارزه بی امان با فساد بخصوص فساد موجود در سیستم بانكی و اداری، ایجاد امنیت برای سرمایه گذاران، ایجاد فضای رقابتی و غیر رانتی، رفع موانع پیش روی صادرات، رفع واقعی موانع تولید، توجه جدی به واحدهای دانش بنیان، رفع مشكلات واحدهای نیمه فعال به منظور افزایش ظرفیت تولید، افزایش نظارت بر اجرای قوانین به منظور مقابله با فساد در سیستم های اجرایی و واقعی كردن نرخ سود بانكی برای تولید رقابت پذیر و صادرات محور همچون اقدامات محوری بوده كه می تواند شرایط را برای جهش تولید هموار نماید. * فعال فرهنگی اجتماعی