بدلیل برخی محدودیت ها برای نوسازی مطرح شد پیشنهاد سازمان راهداری به دولت

به گزارش مدیرسا سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به هیئت دولت پیشنهاد داده تا به علت فرسوده شدن ناوگان این سازمان، آئین نامه اجرایی قانون هوای پاك در خصوص تعیین سقف سنی برای ناوگان باری، تغییر كند.

به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، هم اکنون بر مبنای بند ۷ ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون هوای پاک، سن فرسودگی کشنده، کامیون و کامیونت ۲۲ سال است و دستگاه های اجرایی موظفند خودرو های فرسوده خویش را در زمان مقرر از رده خارج کنند.
متن ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون هوای پاک به شرح زیر است: ردیفنوع وسیله نقلیه، سوخت و مشخصات فنیسن فرسودگی (سال)۱خودروی شخصی شامل سواری، استیشن (ون)، سواری کار۲۰۱-۲خودروی عمومی شامل سواری تاکسی، استیشن (ون)، سواری کاربنزینی و دوگانه سوز۱۰۲-۲پایه گازسوز۱۲۳-۲برقی، هیبریدی و تاکسی هایی که حسب پیشنهاد وزارت کشور یا وزارت راه و شهرسازی و تأیید سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران کماکان کیفیت عرضه خدمات مناسب را دارند۱۵۱-۳وانتپایه گازسوز۱۵۲-۳بنزینی، دوگانه سوز و دیزلی۱۴۱-۴اتوبوس درون شهریدیزلی۱۰۲-۴پایه گازسوز۱۲۳-۴برقی منوط به بازسازی با رعایت قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹۲۰۱-۵مینی بوس و میدل باس درون و برون شهریدیزلی۱۰۲-۵پایه گازسوز۱۲۳-۵برقی منوط به بازسازی با رعایت قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹۲۰۶اتوبوس برون شهری۱۵۷کشنده کامیون و کامیونت۲۲۱-۸موتورسیکلتبنزینی کاربراتوری۶۲-۸بنزینی انژکتوری۸۳-۸برقی۱۲۹سواری دولتی۱۵
این در حالی است که سازمان راهداری پیشنهادی به هیئت دولت عرضه کرده و خواهان افزایش سقف سنی ناوگان باری مندرج در آیین نامه اجرایی قانون هوای پاک شده است.
در این پیشنهاد آمده:
«در حال حاضر برخی از کامیون های مورد استفاده در ناوگان سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به علت قرار گرفتن در سن فرسودگی، می بایست از رده بیرون بروند ولی با عنایت به برخی محدودیت های موجود، نوسازی این تعداد کامیون مقدور نیست و به تبع آن نگهداری مطلوب راه ها با مشکل مواجه خواهد شد.»
به همین منظور وزارت راه و شهرسازی به کمیسیون زیربنایی هیئت دولت پیشنهاد کرده تا با بازسازی کامیون های مذکور با مشارکت خودروسازان داخلی، سن آنها معادل کامیون نو لحاظ شود.
گفتنی است وزیر راه و شهرسازی همزمان ریاست کمیسیون امور زیرینایی هیئت دولت را هم بر عهده دارد.