معاون وزیر راه به مدیرسا خبر داد آمادگی مشروط برای الكترونیكی كردن ۴ آزادراه بعلاوه مسیرهای اضافه

به گزارش مدیرسا مدیر عامل شركت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل كشور از آمادگی كامل برای الكترونیكی كردن عوارض چهار آزادراه كه نصب تجهیزات آن هم به انتها رسیده است، آگاهی داد و اظهار داشت: همه این مسائل بستگی به این دارد كه مردم عوارض الكترونیكی آزادراه های خودرا پرداخت كنند تا سرمایه گذاران نسبت به اجرای طرح الكترونیكی كردن عوارض آزادراهی ترغیب شوند.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، طی دو سال قبل عوارض حدود ۱۱ آزادراه کشور الکترونیکی شد و دیگر نیاز نبود مردم برای پرداخت عوارض در ایستگاه های عوارضی و صف های طولانی آن منتظر باشند که در این میان چهار آزادراه تهران – ساوه، قزوین – زنجان، تهران – قزوین و تهران – قم در اواخر سال ۱۳۹۷ بعنوان نخستین آزادراه های الکترونیکی وارد این طرح شدند.
دراین زمینه خیرالله خادمی – معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور – در گفت و گو با ایسنا، اظهار نمود: به غیر آزادراه هایی که طی دو سال قبل الکترونیکی شدند، منطقه یک آزادراه تهران – شمال و آزادراه همت – کرج نیز در اواخر سال قبل افتتاح شدند که هر دوی آنها نیز پرداخت عوارض شان الکترونیکی بود اما متاسفانه کمتر از ۱۰ درصد عوارض این آزادراه ها از طرف مردم پرداخت شده است.
وی ادامه داد: چهار آزادراه قزوین – رشت، زنجان – تبریز، قم – اصفهان و قم – نطنز نیز آماده پیوستن به طرح پرداخت الکترونیکی عوارض هستند و همه تجهیزات مورد نیاز دراین زمینه برای آنها بطور کامل نصب شده است. اما تفاهمی با سرمایه گذار انجام نداده ایم.
خادمی اشاره کرد: یکی از مهمترین مسائلی که در زمینه الکترونیکی کردن پرداخت عوارض آزادراه های کشور وجود دارد بازگشت سرمایه سرمایه گذاران این آزادراه هاست که بخش عمده آن بوسیله عوارض صورت می گیرد؛ بدین سبب اگر مردم از الکترونیکی کردن عوارض آزادراهی استقبال نکنند و عوارض شان را پرداخت نکنند این طرح قابلیت اجرایی پیدا نمی کنند و نمی توانیم دیگر آزادراه های کشور مانند مسیرهایی که در سال قبل به این طرح اضافه کردیم، الکترونیکی نماییم.

منبع: