همتی: بانك ها مطالبات را پیگیری كنند ولی نگذارند واحد تولیدی تعطیل شود

به گزارش مدیرسا رئیس كل بانك مركزی خواهان پیگیری وصول مطالبات بانك ها بدون تعطیلی واحدهای تولیدی شد.

به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، عبدالناصر همتی در یادداشت اینستاگرامی خود درباره مطالبات بانک ها اظهار داشت: نظر ریاست محترم قوه قضائیه در مورد نحوه حضور مطالبات بانک ها، مورد تاکید و حمایت بانک مرکزی است.
بحث پیگیری بموقع بانک ها …امری ضروری است؛ اما این امر به هیچ وجه نباید منجر به تعطیلی حتی یک واحد تولیدی شود.
محاسبه بدهی آنها هم باید بر اساس ضوابط اعلام شده از جانب بانک مرکزی باشد.
همتی در این یادداشت می افزاید: بانک ها به باعث قوانین و مقررات موظف می باشند که محل اجرای طرح را وثیقه بگیرند و بعنوان وکیل سپرده گذاران در جهت صرفه و صلاح موکلان خود و استیفای مطالبات، ناگزیر از اقدامات قانونی هستند.
ولی این نکته هم مهم می باشد که بانک ها باید حداکثر همراهی با تولیدکنندگان وجود داشته و از هرگونه اقدامی که منجر به تعطیلی واحد تولیدی شود جدا پرهیز کنند.
رئیس کل بانک مرکزی در یادداشت اینستاگرامی خود افزود: بانک مرکزی بیشترین تاکید و اقدامات را در پشتیبانی از بنگاه های تولیدی در جهت تحقق شعار رونق و جهش تولید انجام داده و کوشیده است که با صدمه شناسی دقیق موضوع، برخی از مقررات را در این رابطه اثرگذاری داشته اند، تدوین یا اصلاح کند.
از جمله این مقررات، اصلاح مقررات نحوه امهال مطالبات غیرجاری بر اساس مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی برای اجتناب از دریافت سود مرکب، تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بعنوان طرح مصوب مجلس و مجمع تشخیص و آخرین تصمیم که مساعدت در امهال واحدهای تولیدی با دریافت صرفا ۷.۵ درصد مطالبات و امهال ۵ ساله آنها بود، به تصویب شورای پول و اعتبار رسید.
از بانک ها می خواهم دستورالعمل ها را به جد اجرا کنند.
همتی تصریح کرد: پشتیبانی از تولید، نیازمند داشتن بانک هایی سالم، با ثبات و مستحکم است. تسهیلات اعطایی بانک ها متعلق به سپرده گذاران است؛ بنابراین برگشت بموقع این منابع، بانک ها را در تأمین مالی تولید یاری می کند.