میانگین سالانه فرونشست در ایران چقدر است؟

به گزارش مدیرسا رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی اظهار داشت: در ایران میانگین سالانه فرونشست بین ۲۰ تا ۳۰ سانتیمتر است که در بعضی از مناطق این میزان به ۳۸ سانتیمتر هم می رسد.
به گزارش مدیرسا به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمد شکرچی زاده رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به اینکه بخش عمده ای از مناطق و فلات های کشور گرفتار فرونشست شده اند، اظهار داشت: در ایران میانگین سالانه فرونشست بین ۲۰ تا ۳۰ سانتیمتر است که در بعضی از مناطق این میزان به ۳۸ سانتیمتر هم می رسد. رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در مورد مبحث فرونشست زمین و راهکارهای دولت و مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی درباره مقابله با این پدیده، اضافه کرد: با همکاری معاونت شهرسازی و معماری از مدت ها قبل مطالعه در مورد مبحث فرونشست در تهران و سایر استانهای کشور درحال پیگیری است. وی خاطرنشان کرد: درخواست کرده ایم، تکالیف وزارت خانه ها همچون وزارت نیرو و جهاد کشاورزی در مورد راهکارهای مقابله با فرونشست تعیین شود تا هم در برداشت آب های زیرزمینی و هم در اصلاح الگوهای کشت، اصلاحات و اقداماتی انجام بشود. شکرچی زاده افزود: مقرر شده تا وزارت راه و شهرسازی و سازمان های تابعه آن همچون معاونت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل در طراحی مسیرهای جدید راه آهن و سایر حوزه های حمل ونقلی، معاونت حمل و نقل و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای بر روی تأسیسات موجود همچون پل ها و تونل ها، شرکت فرودگاه ها برای وضعیت فرونشست در فرودگاه و تأسیسات فرودگاهی، طرح نهضت ملی مسکن برای مبحث مکانیابی سایت های جدید، اقداماتی را انجام بدهند. رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، وضعیت فرونشست زمین در کشور را نگران کننده برشمرد و ضمن اشاره به این که بخش عمده ای از مناطق کشور و فلات های ایران گرفتار فرونشست شده اند، اظهار داشت: بناست تا برای حل معضل فرونشست، تصمیم ملی گرفته شود. وی ادامه داد: گزارش سازمان نقشه برداری از آن حکایت می کند که در ایران میانگین سالانه فرونشست بین ۲۰ تا ۳۰ سانتیمتر است که در بعضی از مناطق این میزان به ۳۸ سانتیمتر هم می رسد. شکرچی زاده اظهار داشت: تحقیقات نشان می دهد در خیلی از کشورها میانگین فرونشست حدود ۳ درصد است که این میزان در کشور ما به ۱۶ درصد رسیده است. به قول این مسئول، بررسی ها حاکی از این است که فرونشست در کشور ما ۵ درصد فرونشست معمول در دنیا است. درصورتیکه کار لازم در این خصوص انجام نشود می تواند اثرات زیان باری را به دنبال داشته باشد.

منبع: