رئیس سازمان خصوصی سازی مطرح كرد؛ نحوه واگذاری ۱۸درصد از سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس

مدیرسا: رییس سازمان خصوصی سازی نحوه واگذاری ۱۸ درصد سهم باقی مانده دولت در هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس را بعنوان تاریخی ترین مزایده در بورس و سازمان خصوصی سازی اعلام نمود.
به گزارش مدیرسا به نقل از سازمان خصوصی سازی، حسین قربانزاده رییس سازمان خصوصی سازی در گفتگو با خبرنگاران در حاشیه سیصد و هشتادمین جلسه هیئت عالی واگذاری، نحوه واگذاری ۱۸ درصد سهم باقی مانده دولت در هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس را بعنوان تاریخی ترین مزایده در بورس و سازمان خصوصی سازی اعلام نمود. وی با اشاره به اینکه چنین حجمی از واگذاری نه در فروش مستقیم و نه در فروش های رد دیون سابقه نداشته است اظهار داشت: به علت اهمیت این فروش، قرار شد این واگذاری به دو شیوه صورت گیرد. وی ادامه داد: در شیوه اول این واگذاری پیشنهاد شد تا عرضه بصورت بلوک یکجا به ۲ سهامدار عمده فعلی شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس واگذار شود و در شیوه دوم که با پیشنهاد برخی اعضای هیئت واگذاری عنوان شد، عرضه بصورت ۳ بلوک ۶ درصدی صورت گیرد که قاعدتاً این اقتضا را دارد که فضای رقابتی فراهم گردد، اما به علت ارزش بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومانی این میزان سهم باقی مانده دولت، سازمان خصوصی سازی باید نسبت به مذاکره قبل از مزایده تدبیر کند که این امر تا هفته آتی انجام می شود. قربان زاده از فعالان صنعت پتروشیمی، فعالان صنعت نفت و کسانی که در قالب شخصیت حقوقی امکان معرفی شرکت های حقوقی و کنسرسیوم دارند، دعوت کرد تا پیشنهادات خودرا با سازمان خصوصی سازی مطرح کنند تا با یک عرضه رقابتی این بلوک ها به فروش برسد. رییس سازمان خصوصی سازی اضافه کرد: هیئت عالی واگذاری به سازمان خصوصی سازی یک هفته مهلت داده تا ضمن انتخاب یکی از این دو روش توسط کارشناسان، ساز و کار قیمت گذاری نیز انجام شده و جهت واگذاری به هیأت واگذاری اعلام گردد. وی همین طور با اشاره به اینکه در جلسه امروز هیئت عالی واگذاری ۲ موضوع دیگر نیز مورد بحث قرار گرفت، گفت: موضوع اول مربوط به شرکت هایی است که برمبنای مصوبات هیئت وزیران باید در قالب رد دیون ارزش گذاری آنها تصویب می شد و جزییات سه شرکت مجتمع صنعتی اسفراین، شرکت آلومینای ایران و پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند مورد بحث قرار گرفت و ایراداتی از طرف کارشناسان عنوان شد و اعضای هیئت واگذاری نیز نقطه نظرات خودرا بیان نمودند. رییس سازمان خصوصی سازی اضافه کرد: با عنایت به این که این مساله هم مصوبه هیئت وزیران بوده و هم تکلیف بند «و» تبصره ۲ قانون بودجه، قرار شد در یک جلسه کارشناسی، قیمت مجتمع صنعتی اسفراین و شکرت آلومینای ایران با دقت نظر بیشتری تا هفته آتی مورد بحث قرار گیرد و نهایی شود. قربان زاده موضوع دیگر مورد بحث را فروش سهام عرضه اولیه پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند اعلام نمود و اضافه کرد: اعضای هیئت واگذاری مصوب کردند ۱۰ درصد این پالایشگاه را به روش ثبت سفارش و یا به روش حراج عرضه اولیه در بازار سرمایه به فروش برسانیم که زمان اجرای آن نیز در اختیار وزیر اقتصاد قرار گرفت تا بعنوان رییس شورای عالی بورس و اوراق بهادار باتوجه به اقتضای بازار سرمایه آنرا تعیین کند.

منبع: