از سوی دبیر شورای هماهنگی بانك های دولتی؛ ادعای توقف پرداخت تسهیلات در بانکها تکذیب شد

به گزارش مدیرسا، دبیر شورای هماهنگی بانکها اظهار داشت: انتشار ادعاهایی در خصوص توقف پرداخت تسهیلات در بعضی بانکها نه فقط رد می شود، بلکه گزارش ها از رشد منابع و تسهیلات بانکها امسال حکایت دارد.

به گزارش مدیرسا به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، علیرضا قیطاسی با تاکید بر عدم توقف پرداخت تسهیلات در بانکها اظهار نمود: بانکها از بامداد که فعالیت خودرا شروع می کند تا اختتام ساعات کاری به ارائه خدمات امور بانکی شامل دریافت سپرده و اعطای تسهیلات مشغول هستند و توقف پرداخت تسهیلات به هیچ عنوان حقیقت ندارد.
دبیر شورای هماهنگی بانکهای دولتی و نیمه دولتی اشاره کرد: بانکها در طول سال باتوجه به منابع و مصارفی که دارند و برمبنای سیاست اعتباری خود، به پرداخت تسهیلات می پردازند و توقف در تسهیلات مدلول ندارد. ممکنست منابع بانکی کم شود یا زمان اعطای تسهیلات کمی بیشتر شود اما توقفی وجود ندارد.
وی افزود: در حقیقت بانکهای دولتی و نیمه دولتی که عضو شورای هماهنگی هستند برمبنای بخشنامه بانک مرکزی، سیاست اعتباری خود و سیاست دولت مبادرت به پرداخت تسهیلات می کنند؛ ضمن این که تمام تکالیفی که توسط مجلس و دولت به بانکها تکلیف می شود هم با برنامه ریزی اعتباری در حال انجام می باشد.
دبیر شورای هماهنگی بانکهای دولتی و نیمه دولتی با اعلان اینکه آمارها نیز بیان کننده این است که اعطای تسهیلات بانکها از شروع سال تا حالا رشد قابل توجهی داشته است، اشاره کرد: از فروردین ۱۴۰۰ تا ۲۹ آذر ماه امسال، ۶۷۱ هزار و ۹۵۶ نفر تسهیلات ازدواج از ۱۲ بانکی که عضو شورای هماهنگی بانکها دولتی و نیمه دولتی هستند، دریافت نمودند. این میزان پرداخت، از تعداد ۸۳۴ هزار و ۷۳۸ تقاضا انجام شده است که در حقیقت ۸۰ درصد متقاضیان وام ازدواج تا ۲۹ آذرماه امسال تسهیلات خودرا دریافت کرده اند.
قیطاسی افزود: با احتساب این که بطور متوسط ماهانه برای ۷۰ هزار نفر وام پرداخت می شود؛ بدین سبب در ۳ ماه باقی مانده اختتام سال نیز ۱۶۰ هزار نفر مابقی نیز وام خودرا دریافت خواهند کرد. این در حالیست که امسال مبلغ تسهیلات ازدواج افزایش داشته است به نحوی که سال قبل مبلغ وام ۵۰ میلیون تومان بود و امسال برای خانم های زیر ۲۳ سال و آقایان بالای ۲۵ سال ۱۰۰ میلیون تومان و مابقی افراد که این شرط سنی را نداشته باشند ۷۰ میلیون تومان است.
وی با اعلان اینکه سرانه پرداخت تسهیلات امسال ۸۷ میلیون تومان است، اضافه کرد: سال قبل ۹۴ درصد متقاضیان وام ازدواج دریافت نمودند که امسال هم به این میزان و حتی بیشتر خواهیم رسید. سال قبل ۷۴۱ هزار نفر از این تسهیلات استفاده کردند که در مجموع ۳۸ هزار میلیارد تومان بود. امسال تا ۲۹ آذرماه نیز ۶۷۱ هزار نفر در مجموع مبلغ ۵۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت نمودند. باتوجه به این آمار، پرداخت تسهیلات در بخش ازدواج حدود ۵۰ درصد رشد داشته است؛ در نتیجه خدمات خوب بانکها و عملکرد کارکنان تلاشگر شبکه بانکی را نباید زیر سوال برد.
دبیر شورای هماهنگی بانکهای دولتی و نیمه دولتی همین طور با اشاره به میزان منابع و تسهیلات بانکها اظهار نمود: مجموع منابع بانکهای عضو شورای هماهنگی در آخر آبان ماه امسال رشد ۴۰ درصدی داشت که در همین مدت زمان شاهد رشد ۴۱ درصدی تسهیلات این بانکها نیز بودیم.
به گفته قیطاسی، بانکها باتوجه به مدیریت منابع و مصارف، متناسب با منابع خود تسهیلات را پرداخت و به تقاضای مشتریان رسیدگی می کنند؛ اما اگر در یکی از شعب بانکها اعلام گردد که پرداخت تسهیلات متوقف شده است، مشتری باید حتما به واحد رسیدگی به شکایت بانک مورد نظر مراجعه و ثبت شکایت کند.

منبع: