امروز؛ وزارت نفت و معاونت علمی فناوری تفاهمنامه همکاری امضاء کردند

به گزارش مدیرسا وزارت نفت و معاونت علمی فناوری با هدف تدوین برنامه ای جامع برای توسعه دانش بنیان صنعت نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی تفاهمنامه همکاری امضا کردند.
به گزارش مدیرسا به نقل از وزارت نفت، تفاهمنامه همکاری وزارت نفت و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با هدف تدوین برنامه جامع برای توسعه دانش بنیان صنعت نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی بین سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری و جواد اوجی، وزیر نفت به امضا رسید. بر طبق این تفاهمنامه شورای سیاستگذاری با هدف سیاستگذاری کلان توسعه دانش بنیان صنعت نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی و پایش تحقق اهداف تشکیل می شود که معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری و معاون ذی ربط، وزیر نفت، معاون مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت، معاون برنامه ریزی وزارت نفت، دبیر ستاد توسعه فناوری های حوزه آب و انرژی و مدیران عامل چهار شرکت اصلی وزارت نفت اعضای این شورا هستند. به منظور برنامه ریزی و اجرای مبحث این تفاهمنامه، هفت کارگروه تخصصی با عناوینی همچون «کارگروه توسعه دانش بنیان در حوزه بالادستی نفت و گاز»، «کارگروه توسعه دانش بنیان در حوزه پالایش و پتروپالایش»، «کارگروه توسعه دانش بنیان در حوزه پتروشیمی»، «کارگروه توسعه دانش بنیان در حوزه پایین دست گاز»، «کارگروه توسعه دانش بنیان در حوزه بومی سازی تجهیزات صنعت نفت»، «کارگروه توسعه دانش بنیان در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی» و «کارگروه توسعه دانش بنیان در حوزه توسعه زیست بوم فناوری صنعت نفت» تشکیل خواهد شد و اعضای کارگروه های تخصصی شامل مدیران ذی ربط و مدیران اصلی شرکتهای زیرمجموعه وزارت نفت و مدیران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری خواهند بود. هماهنگی های لازم برای تشکیل کارگروه های تخصصی مورد اشاره و برگزاری نشست های منظم، دریافت مجوزهای لازم و تأمین زیرساخت های فیزیکی و قانونی برای طرح های مصوب کارگروه ها به منظور اجرای طرح های فناورانه ذیل برنامه های مدون کارگروه های تخصصی، پشتیبانی از سازندگان و شرکتهای دانش بنیان همسو با دریافت گواهینامه کیفیت محصول از نهادهای ارزیابی انطباق، تسهیل ورود شرکتهای دانش بنیان به لیست بلند (وندورلیست) صنعت نفت با هدف اجرای طرح های فناورانه در رابطه با مبحث تفاهمنامه، برنامه ریزی درباره تأمین و تسهیل اعتبارات مورد نیاز طرح های فناورانه مصوب کارگروه های تخصصی و پشتیبانی از اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور در شرکتهای تابع، هلدینگ ها و شرکتهای خصولتی همچون تعهدهای وزارت نفت در این تفاهمنامه است. عرضه تجربه ها و الگوهای اجرایی در همه زمینه های تفاهمنامه، اطلاع رسانی نیازها و اولویت های اعلام شده از جانب کارگروه های تخصصی، به شرکتهای دانش بنیان و خلاق و انجام اقدام های لازم برای رفع این نیازها از جانب شرکتهای دانش بنیان با استفاده از ظرفیت های موجود نظیر رویدادهای فناورانه، نمایشگاه ساخت داخل و…، حمایت مادی از طرح های فناورانه در قالب ضوابط و مقررات قانونی در جهت پوشش ریسک توسعه فناوری و دانش فنی، مشارکت و همکاری در رفع نیازهای فناورانه از راه قانون تولید بار اول (برگزاری مناقصه بدون تشریفات)، همکاری لازم درباره دریافت مجوز و شکل گیری شتاب دهنده، مرکز نوآوری و صندوق سرمایه گذاری جسورانه تخصصی و حمایت و همکاریهای لازم برای اجرای طرح های بهینه سازی مصرف انرژی در قالب ضوابط و مقررات همچون تعهدهای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در این تفاهمنامه است. برگزاری نشست های منظم شورای سیاستگذاری و کارگروه های تخصصی برای پیگیری مبحث های همکاری تفاهمنامه، تدوین برنامه های عملیاتی از جانب کارگروه های تخصصی، دریافت مصوبه های قانونی، تدوین تفاهمنامه ها و شیوه نامه های اجرایی برنامه های مصوب، پشتیبانی لازم از تفاهمنامه ها و قراردادهای امضاشده ذیل مصوبه های برنامه های کارگروه های تخصصی، پایش و ارزیابی عملکرد کارگروه های تخصصی از جانب شورای سیاستگذاری و عرضه گزارش به مراجع ذی ربط همچون روش های اجرایی این تفاهمنامه به شمار می آیند. درباره مبحث هایی که مستلزم صرف هزینه و بار مالی است، هماهنگی های لازم از جانب کارگروه های تخصصی اشاره شده انجام شده است و در شورای سیاستگذاری تصویب و منابع مورد نیاز با استفاده از ظرفیت های طرفین تأمین می شود. تفاهمنامه امضا شده بین وزارت نفت و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری پنج ساله خواهد بود و در صورت توافق دو طرف زمان آن قابل تمدید است. بر طبق این گزارش، همسو با اجرایی شدن این تفاهمنامه در صنعت نفت به دستور وزیر نفت «کارگروه توسعه دانش بنیان در حوزه بالادستی نفت و گاز» به نمایندگی محسن خجسته مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، «کارگروه توسعه دانش بنیان در حوزه پالایش و پتروپالایش» به نمایندگی جلیل سالاری، معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش فرآورده های نفتی، «کارگروه توسعه دانش بنیان در حوزه پتروشیمی» به نمایندگی مرتضی شاهمیرزایی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، «کارگروه توسعه دانش بنیان در حوزه پایین دست گاز» به نمایندگی مجید چگنی، معاون وزیر نفت در امور گاز، «کارگروه توسعه دانش بنیان در حوزه بومی سازی تجهیزات صنعت نفت» به نمایندگی وحیدرضا زیدی فرد معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری، «کارگروه توسعه دانش بنیان در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی» به نمایندگی مشترک معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری، معاون وزیر نفت در امور گاز و معاون وزیر در امور برنامه ریزی و «کارگروه توسعه دانش بنیان در حوزه توسعه زیست بوم فناوری صنعت نفت» به نمایندگی مشترک معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری و مدیرعامل شرکت ملی نفت تشکیل شد. در همین حال، مهدی شریف زاده، دبیر ستاد توسعه فناوری های آب و انرژی بعنوان نماینده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در هفت کارگروه مورد اشاره ارائه شد. در انتها مقرر شد نمایندگان وزارت نفت و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در کارگروه های تخصصی در اسرع وقت نسخه نهایی آیین نامه اجرایی کردن تفاهمنامه را تدوین کنند، همینطور نمایندگان دو طرف در کارگروه های تخصصی مبحث تفاهمنامه، اقدام ها و برنامه ریزی های لازم را با هماهنگی طرف ها به منظور تدوین سازوکارهای اجرایی کردن آیین نامه و اجرای برنامه ها و تحقق بخشیدن به اهداف تفاهمنامه، انجام دهند.