اندیشكده اقتصاد مقاومتی در نامه ای عنوان كرد؛ ۶ اصلاح لازم در لایحه نحوه اداره شرکتهای بخش عمومی

به گزارش مدیرسا اندیشکده اقتصاد مقاومتی در نامه ای به وزیر اقتصاد، نسبت به لایحه نحوه اداره شرکتهای بخش عمومی که الان در دستور کار کمیسیون اقتصادی دولت قرار دارد، اظهار نظر کرد.
به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، اندیشکده اقتصاد مقاومتی در نامه ای به وزیر اقتصاد، نسبت به لایحه نحوه اداره شرکتهای بخش عمومی که الان در دستور کار کمیسیون اقتصادی دولت قرار دارد، اظهار نظر کرد. در این نامه گفته شده که: مطابق با بررسی های انجام شده، «طبقه بندی شرکت ها بر مبنای مأموریت و طراحی قواعد مبتنی بر آن»، «تعریف امور حاکمیتی و تصدی گری جهت تعیین وظایف شرکت ها»، «بازبینی در مدیریت و مالکیت همزمان شرکتهای دولتی توسط وزارت خانه ها»، «تمرکز لایحه بر شرکتهای دولتی»، «تدوین سنجه های مشخص و غیرمصداقی برای مدیریت شرکتهای دولتی» و «تعیین سازوکار مشخص برای نظارت بر شرکتهای دولتی با هدف افزایش کارآیی آنها» همچون مواردی است که لزوم دارد در اصلاح لایحه فوق مورد توجه قرار گیرد تا اداره شرکتهای دولتی کارآمدتر شود و اهداف مدنظر محقق گردد. تشریح موارد مذکور در پیوست کارشناسی قابل دریافت است.