تکذیب لغو پروازهای ترکیه به سبب شیوع کرونا

مدیرسا: در صورتیکه برخی وب سایت ها و رسانه های اجتماعی از لغو پروازهای ایران و ترکیه به سبب گسترش شیوع ویروس کرونا آگاهی داده بودند، مدیرکل دفتر ارتباطات و اطلاع رسانی شهر فرودگاهی امام خمینی این خبر را تکذیب نمود.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، اخباری در خصوص تعلیق پروازهای ترکیه به ایران به سبب افزایش کرونا در بعضی رسانه های اجتماعی و وب سایت های خبری درحال پخش است، در این جهت جواد صالحی – مدیرکل دفتر ارتباطات و اطلاع رسانی شهر فرودگاهی امام خمینی- به ایسنا اعلام نمود: این اخبار برای ۱۹جولای سال ۲۰۲۰ بوده و برخی خبرگزاری های داخلی به اشتباه آنرا انتشار داده اند.
بدین ترتیب فهرست پروازهای خروجی از فرودگاه امام خمینی به فرودگاه های ترکیه، در تاریخ دوشنبه ۳۱ مردادماه سال جاری بدین شرح است:

همچنین فهرست پروازهای ورودی از فرودگاه های ترکیه به فرودگاه امام خمینی بدین ترتیب است:

منبع: