بازار اجاره بها؛ رهن های یک میلیارد تومانی در منطقه غرب تهران بهمراه جدول

به گزارش مدیرسا، برای اجاره یک واحد آپارتمان ۱۰۰ متری در منطقه غرب تهران حدود ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان الی ۱۸ میلیون تومان در ماه باید پرداخت گردد.

به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، برای اجاره در منطقه غرب تهران حداکثر باید به میزان ۱۸ میلیون تومان اجاره و حداقل ۳۰۰ میلیون تومان پول پیش داشته باشید.
در ادامه قیمت های اجاره مسکن در این منطقه تهران منتشر می شود: محله متراژ اجاره (قیمت ها به تومان می باشد) رهن (قیمت ها به تومان می باشد) بهاران ۱۱۰ ۱ الی ۱۰ میلیون ۳۰۰ الی ۸۵۰ میلیون شهران جنوبی ۱۲۰ ۴ میلیون و ۷۰۰ الی ۱۴ میلیون ۴۰۰ الی ۱ میلیارد و ۳۰۰ جنت آباد جنوبی ۱۲۰ ۱۰ الی ۱۵ میلیون ۴۰۰ الی ۱ میلیارد و ۱۰۰ جنت آباد مرکزی ۱۰۰ ۸ میلیون و ۹۰۰ الی ۱۸ میلیون ۳۰۰ الی ۱ میلیارد و ۴۰۰ شهرزیبا ۱۱۰ ۹ میلیون و ۵۰۰ الی ۱۵ میلیون ۳۰۰ الی ۱ میلیارد شهران شمالی ۱۳۰ ۱۰ الی ۱۷ میلیون ۳۰۰ الی ۱ میلیارد و ۲۰۰ جنت آباد شمالی ۱۳۰ ۹ الی ۱۵ میلیون ۴۰۰ الی ۱ میلیارد و ۱۵۰

منبع: