در جریان بررسی بودجه؛ زمان پرداخت مالیات واحدهای مسکونی و باغ ویلاها

به گزارش مدیرسا، مجلس مقرر کرد که کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالانه در ارتباط با هر یک از واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه هر سال پرداخت کنند.

به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر امروز (شنبه ۱۳ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲، بند (ذ) تبصره ۶ بخش هزینه ای تصویب گردید.
وزارتخانه های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری ها مکلفند امکان دسترسی برخط (آنلاین) به اطلاعات مالکیت املاک مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور در حوزه اماکن را در اختیار این سازمان قرار دهند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی های مشمول بر مبنای ارزش به قیمت روز آنها حداکثر تا پایان خردادماه هر سال بوده و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند با رعایت قوانین مالیاتی مالیات سالانه در ارتباط با هر یک از واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه هر سال پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال املاکی که به باعث این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است، پیش از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع می باشد. متخلف از حکم این جز در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارد.
به دولت اجازه داده می شود بر مبنای پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و متناسب با شرایط اقتصادی کشور، هر سه سال یک مرتبه نسبت به کاهش یا افزایش قیمت پایه تعیین شده فوق الذکر اقدام و مراتب را ابلاغ نماید.
در بخش درآمدی مبحث دریافت مالیات از خانه ها و زمینهای لوکس با ارزش بیشتر از ۲۰ میلیارد تومان آمده بود:
زمین های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، باغ ویلاهای مجاز (با احتساب عرصه و اعیان) و خانه های لوکس که ارزش آنها بیشتر از دویست میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می شوند.
این مالیات برعهده شخصی است که در ابتدای هر سال مالک املاک فوق بوده و افرادی که فقط مالک یک باب منزل مسکونی هستند و در ده سال گذشته تغییر مالکیت نداده اند از شمول این حکم مستثنی می باشند.
خانه های لوکس و باغ ویلاهای درحال ساخت، مشمول این مالیات نمی باشند. آیین نامه اجرایی این بند ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی (مسئول) با همکاری وزارت خانه های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیأت دولت می رسد.

منبع: