رشد ۳۶۲۵۱ واحدی شاخص کل بورس

مدیرسا: شاخص کل در ابتدای معاملات امروز باز هم با رشد روبه رو شده و سقف جدیدی را زده است.

به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، شاخص کل در ابتدای معاملات امروز با رشد ۳۶۲۵۱ واحدی توانسته است به جایگاه ۲ میلیون و ۴۷۱ هزار واحدی برسد، نمادهای فولاد، فملی، تاپیکو، وبملت، شتران، شپنا و شبندر بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند.
در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، ورود نقدینگی حقیقی (خرید حقیقی از حقوقی) به ارزش ۵، ۰۴۷ میلیارد تومان را نشان داده است. امروز هم روند ورود نقدینگی حقیقی برای یازدهمین روز متوالی با ثبت رقم ۲۰۴ میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته بر شدت آن هم نسبت به میانگین ماهانه افزوده شده است.