گسترش صنعت شهرها و تامین مسکن کارکنان بخش صنعت در دستورکار دولت

به گزارش مدیرسا، سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن بر احیای صنعت شهرها در کشور تصریح کرد و اظهار داشت: گسترش صنعت شهرها و تأمین مسکن کارکنان بخش صنعت کشور در دستورکار دولت قرار دارد.

به گزارش مدیرسا به نقل از سازمان ملی زمین و مسکن، ارسلان مالکی، سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن انعقاد تفاهم نامه با شرکت های پیشران صنعتی را یکی از ظرفیت هایی برشمرد که می تواند امکان ساخت ۴ میلیون واحد طرح نهضت ملی مسکن را تسریع کند.
مالکی مجموعه فولاد مبارکه اصفهان را یکی از قطب های مهم اقتصاد کشور برشمرد و همکاری با این واحد صنعتی را گامی اساسی در تامین مسکن استان اصفهان دانست.
وی بر احیای صنعت شهرها در کشور اصرار کرد و اظهار داشت: گسترش صنعت شهرها و تامین مسکن کارکنان بخش صنعت کشور در دستورکار دولت قرار دارد.

منبع: