تکنولوژی

با رای نمایندگان مجلس انجام شد ۲۲ و نیم درصد از عوارض پروانه ساخت برای بیمه کارگران ساختمانی تخصیص یافت

به گزارش مدیرسا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اختصاص ۲۲.۵ درصد از مجموع عوارض صدور پروانه ایجاد یا توسعه، راه اندازی و یا افزایش تراکم ساختمانی، تخریب و نوسازی بنا […]

تکنولوژی

توازن در عرضه و تقاضای آب صنایع معدنی از منابع جنوبی برقرار شود

به گزارش مدیرسا، مدیرعامل سازمان توسعه ونوسازی معادن وصنایع معدنی خواهان عرضه برنامه ای برای ایجاد توازن درتامین آب صنایع معدنی، بازنگری برنامه های تأمین آب ازسواحل جنوبی کشورو تسریع […]