تدوین برنامه ملی کاهش حوادث جاده ای

به گزارش مدیرسا، معاون علمی رئیس جمهور اظهار داشت: امیدواریم بتوانیم در قالب یک برنامه ملی ۵ ساله از توان ۱۰ هزار شرکت دانش بنیان بهره ببریم و بدین سان شاهد کاهش حوادث رانندگی باشیم.

به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، روح الله دهقانی فیروز آبادی معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهوری در آئین افتتاحیه هفتمین نمایشگاه حمل و نقل، لجستیک، اظهار داشت: تصادفات علاوه بر صدمه ای که به خودرو وارد می کند، یک لطمه روحی و خانوادگی نیز شمرده می شود و در صورت وقوع فوت حتی عواقب اجتماعی جبران ناپذیری نیز به همراه دارد.
وی اضافه کرد: در لطمه های جاده ای انسان هایی را از دست دادیم که هر یک سرمایه های کشور بودند که در این رابطه می توان به از دست دادن نخبگان در حوادث رانندگی اشاره داشت.
دهقانی بیان کرد: باید به موضوع حوادث رانندگی در قالب یک برنامه کلان ملی بپردازیم. در موضوع لطمه های جاده ای چندین دستگاه مستقیم وظیفه دارند و ارزان ترین و کارآمدترین راه حل ها، راهکارهای فناورانه هستند که در پیش گیری از حادثه و کنترل عواقب حادثه فعالیت دارند.
معاون رییس جمهوری با اعلان اینکه برنامه ملی کاهش حوادث جاده ای با سرعت و قدرت مورد توجه قرار گرفته است، اظهار داشت: امیدواریم بتوانیم در قالب یک برنامه ملی ۵ ساله از توان ۱۰ هزار شرکت دانش بنیان بهره ببریم و بدین سان شاهد کاهش حوادث رانندگی باشیم.