۱۲۰۰ میلیارد تومان خودرو به مزایده گذاشته می شود

به گزارش مدیرسا، معاون سازمان اموال تملیکی اظهار داشت: در مزایده فوق العاده ۵۸۶ این سازمان ۳۵۰ دستگاه خودرو سواری و ماشین آلات راهسازی به مزایده گذاشته می شود.

به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، سعید غلامی باغی معاون بهره برداری و فروش اموال منقول سازمان اموال تملیکی اظهار داشت: در مزایده فوق العاده ۵۸۶ این سازمان تعداد ۲۳۱ دستگاه خودرو سواری به ارزش بیشتر از ۵۳۰ میلیارد تومان و ۱۱۹ دستگاه ماشین آلات راهسازی به ارزش بیشتر از ۶۰۰ میلیارد تومان به حراج گذاشته می شود.
وی اضافه کرد: ۱۹ استان در این حراج مشارکت فعال دارند که استانهای تهران، بوشهر، هرمزگان و آذربایجان غربی بیشترین مشارکت را دارند.
غلامی افزود: این مزایده از روز ۲۳ آذرماه شروع شده و تا ساعت ۲۴ روز چهارشنبه ۲۹ آذرماه ادامه می یابد. متقاضیان می توانند با رفتن به سایت سازمان به آدرس tamliki.ir و یا سایت ستاد تدارکات دولت به آدرس: setadiran.ir رجوع و از شرایط مزایده آگاه شوند.
معاون بهره برداری و فروش اموال منقول سازمان اموال تملیکی اظهار داشت: مراسم رمزگشایی و اعلام برندگان روز ۴ آذرماه صورت می گیرد.