تربیت ۵۰۰ مدیر تراز اول در صنعت نفت تا سال ۱۴۰۸

به گزارش مدیرسا، معاون وزیر نفت در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی اظهار داشت: برمبنای برنامه های بلندمدت، تا انتهای سال ۱۴۰۸ بیش از ۵۰۰ مدیر تراز اول از طرف مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت تربیت خواهد شد.

به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، علی مددی معاون وزیر نفت درباب توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، اظهار داشت: با اعلان اینکه برمبنای برنامه های بلندمدت تا انتهای سال ۱۴۰۸ بیش از ۵۰۰ مدیر تراز اول از طرف مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت تربیت خواهد شد، اظهار داشت: در این بین سعی شده از ساختارهای غیررسمی استفاده نمائیم تا از ساختار خبرگان کشور در تربیت این مدیران بهره گیری نماییم.
وی اشاره کرد: بمنظور تربیت و توسعه مدیران در صنعت نفت حالا ۲۱ هیئت عالی فنی تخصصی تشکیل شده است، از طرف دیگر تا قبل از دولت سیزدهم در این صنعت تنها ۳ مرکز ارزیابی مدیران وجود داشت که با هماهنگی های اخیر، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران را نیز ملزم به راه اندازی این مرکز کرده ایم.
معاون وزیر نفت در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی تاریخچه شایستگی در صنعت نفت را به ترتیب از جدید به قدیم شامل ابلاغ سند استراتژیک منابع انسانی در سال ۱۴۰۲، نظام جامع توسعه مدیریت صنعت نفت جمهوری اسلامی ایران ۱۴۰۱، ابلاغ دستور عمل تشکیل مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت سال ۱۳۹۴، طراحی و استقرار مرکز ارزیابی سال ۱۳۸۷، نظام جذب مبتنی بر شایستگی سال ۱۳۸۵، نظام ارزیابی عملکرد برمبنای شایستگی و اعطای شایستگی ریالی سال ۱۳۴۳، نظام اعطای رتبه برمبنای شایستگی سال ۱۳۴۳، هنرستان مهارتی در آبادان سال ۱۳۴۰، دانشکده نفت آبادان سال ۱۳۳۷ و آموزشگاه فنی صنعت نفت در سال ۱۳۱۷ اعلام نمود.
علی مددی شایستگی محوری و فناوری محوری را دو بال سند استراتژیک توسعه سرمایه انسانی در افق ۱۴۱۰ دانست و اضافه کرد: با استقرار نظام شایستگی در فرآیندهای منابع انسانی برمبنای خانواده و زیر خانواده شغلی و در بخش فناوری، روزآمد کردن و یکپارچه سازی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی فرآیندهای منابع انسانی در سیستم یکپارچه مبتنی بر تکنولوژی تلاش نموده ایم بر کیفیت این سند بیافزاییم.
وی محورهای تحولی در ارزیابی و توسعه مدیران در نظام جامع توسعه مدیریت صنعت نفت را مبتنی بر ۱۰ رویکرد دولتی مردمی و انقلابی دانست و اظهار داشت: یکپارچه سازی فرآیندهای ارزیابی و توسعه با استقرار نظام طراحی الگوهای شایستگی و طرح های توسعه مدیران در ساختار رسمی مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت، پرداخت جامع به نیازهای مدیریتی صنعت نفت در همه گروههای شغلی مؤثر در حکمرانی این صنعت و توجه به اسناد بالادستی ابلاغی ریاست جمهوری و سازمان اداری استخدامی و مصوبه های های وزیران در سطح بندی مدیریتی صنعت همچون این رویکردهاست.
معاون وزیر نفت در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی افزود: بسترسازی توسعه مدیریت بر پایه ۶ رکن استوار است، این ارکان شامل استقرار سامانه جامع توسعه مدیریت صنعت نفت، پایه ریزی تعالی و توسعه مدیریت، یکپارچه سازی فرآیندهای ارزیابی و توسعه در صنعت نفت، تولید ادبیات و گفتمان عمومی تعالی و توسعه مدیریت، داده کاوی نتایج مراکز ارزیابی و مرجعیت علمی مرکز توسعه مدیریت است.
علی مددی بیان کرد: فرآیندهای توسعه مدیریت در نظام جامع توسعه مدیریت با هدف تحقق اهداف راهبردی این صنعت و کاهش هزینه ها در اجرای برنامه ها و طرح ها طراحی و تعبیه می شود و مدیران ارشد موظف به پیاده سازی این فرآیندها در سطح صنعت نفت هستند.
وی تصریح کرد: بلوغ توسعه مدیریت در قالب جشنواره حکمرانی متعالی صنعت نفت از طرف مرکز بصورت سالانه سنجیده می شود و اهداف اصلی درک نظام مند وضع استقرار فرآیندهای توسعه مدیریت بهبود مستمر شایستگی ها و توانمندی های مدیران بوسیله شناخت نقاط قوت قابل بهبود و چالش ها و انحرافات در پیاده سازی نظام جامع توسعه مدیریت هستند.

منبع: