فعالیت نهادهای عمومی در دامداری باعث ضرر بخش خصوصی است

به گزارش مدیرسا، رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرکزی دامداران ایران اظهار داشت: نهادهای عمومی غیردولتی نسبت به بخش خصوصی برتری هایی دارند که سبب ضرر و زیان بخش خصوصی در حوزه دامداری می شود.

به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، فرهاد اکبری رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرکزی دامداران ایران، اظهار داشت: در سالهای اخیر، برخی سازمان ها و نهادهای عمومی غیر دولتی در حوزه ما ورود پیدا کرده اند و از آنجاییکه این نهادها معمولا قویتر از بخش خصوصی هستند، طبیعتاً این ورود سبب ایجاد رقابت با بخش خصوصی خواهد شد.

وی افزود: این نهادها از امکانات مالی بیشتری برخوردار می باشند، همینطور از منظر کشت زمین، تهیه علوفه و … هم تفاوت هایی با بخش خصوصی دارند که سبب می شود نسبت به بخش خصوصی برتری داشته باشند. چونکه همه این امکانات را دولت با شرایط مناسب تر در اختیار آنها قرار می دهد.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرکزی دامداران ایران اضافه کرد: ما زمانیکه می خواهیم قیمت تمام شده محصولات را محاسبه نماییم، برای این نهادها پایین تر می شود. در واقع، یکی از معضلاتی که در قیمت گذاری شیر با آن مواجه هستیم، همین اختلاف قیمت تمام شده محصولات است. فرض کنید که بهای تمام شده شیر در قسمت خصوصی ۱۶ تومان می شود. اما در این نهادهای وابسته به دولت قیمت از ۱۲ تومان بیشتر نمی گردد. این مورد سبب می شود تا بخش خصوصی زیان ببیند و نتواند قیمت تمام شده محصولش را بگیرد.